Proč DTM Connect vzniká a jak bude fungovat

Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je centrální systém pro správu a využívání údajů o technické infrastruktuře pro území celé ČR. Pomáhá nejen státní správě a samosprávě při územním plánování a stavebním řízení, ale je k dispozici také vlastníkům pozemků, stavebníkům a celé široké veřejnosti.

K DTM ČR se přistupuje zejména prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), jehož provozovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální.

Naše řešení poskytuje nástroje pro stažení dat DTM z Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) do ArcGIS a jejich nahrání zpět. Po načtení dat DTM do prostředí ArcGIS s nimi můžete pracovat stejně, jako s jakýmkoli jiným zdrojem dat. Můžete je využít k libovolným analýzám a vizualizacím (i ve 3D), při jejich správě a editaci se můžete spolehnout na pokročilé nástroje hlídající jejich topologickou správnost a díky mobilním aplikacím je samozřejmě můžete vzít i do terénu.


Vytvoření datového modelu

DTM Connect dokáže vytvořit datový model v geodatabázi na základě definičních souborů XSD Jednotného výměnného formátu DTM. Těmito soubory je řízena také verze datového modelu.

Pro potřeby exportu se vytvoří datový model rozšířený o atribut určující stav prvku (insert, update, delete).

Import dat pomocí služeb IS DMVS

DTM Connect umožňuje import stavových i změnových dat. Pokud nechcete importovat všechna data, můžete si vybrat, jaká data se budou importovat (ZPS, DI nebo TI). Lze konkrétně vybrat třídu prvků (např. osa pozemní komunikace) nebo rovnou celou kategorii (např. Dopravní stavby).

Nástroj umožňuje pravidelnou aktualizaci dat, tak jako např. VFR Import.

Import dat lze prostorově omezit (konkrétní obec, více obcí či celý kraj) a nástroj umožňuje také obohacení již existujících dat o další třídy prvků nebo kategorie. (Stávající a importovaná data musí být platná ke stejnému datu.)

 

Import XML souborů JVF DTM

DTM Connect umožňuje import XML souborů, které jsou v odpovídající verzi Jednotného výměnného formátu DTM – například změnového souboru, který dodal geodet.

Pokud je obsahem souboru pouze změna atributu prvku bez zadané geometrie, nástroj vyhledá geometrii v místní geodatabázi.

Export

DTM Connect umožňuje exportovat data z datového modelu DTM (datový model pro export) do XML souboru dle specifikace JVF DTM.

Nástroj také umožňuje odeslání stavových/změnových souborů XML na editační služby IS DMVS. Odpovědi služeb budou uživateli vypsány a nástroj si do tabulky v datovém modelu uloží ID požadavku a žádosti pro evidenci.

Nástroj také umožňuje uživateli volat službu pro zjištění stavu zpracování zaslaného požadavku. Pokud by byl požadavek odmítnut a došlo k chybě, nástroj lokálně uloží reporty vrácené službou.

Nástroj umožňuje evidovat předaná data s časovou stopou předání.


Vzorová geodatabáze ke stažení

Datový model JVF DTM je definován soubory XSD, které je možné stáhnout na těchto stránkách. Aktuálně je dostupný ve verzi 1.4.2.1.

I přes to, že finální verze bude nést označení 1.4.3 (a lze tedy stále očekávat drobné dílčí změny), nabízíme vám již nyní vzorovou souborovou geodatabázi (FGDB), která respektuje datový model JVF DTM a ze které bude nástroj DTM Connect data exportovat.

Díky tomu se již dnes můžete začít připravovat na synchronizaci svých datových modelů s datovým modelem DTM.


Řešíte problematiku DTM ČR?

Rádi odpovíme na vaše dotazy a poradíme, jak situaci týkající se příchodu DTM ČR ve vašem konkrétním případě nejlépe řešit.

Kontaktovat nás můžete e-mailem na adresu obchod@arcdata.cz nebo nám zavolat na telefon 224 190 549.

Využít můžete také sociální platformu Esri Community, kde nám můžete položit svůj dotaz.