ISKN Studio pro ArcGIS

Software ISKN Studio je určen pro import dat z výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze. Pracuje s daty ve formátu NVF a umožňuje jejich zpracování do souborové a ArcSDE geodatabáze.

ISKN Studio ve verzi 10.6.1 dokáže pracovat s NVF 5.3 a umožňuje import:

  • pseudonymizovaných dat do geodatabáze pomocí šablony template5.3_a.vfk,
  • původního formátu dat s osobními údaji pomocí šablony template5.3.vfk.

Pokud používáte jinou verzi ArcGIS Desktop než 10.6. nebo 10.6.1, rádi vám na dotaz připravíme instalační soubor podle vašich potřeb.

Před přechodem na vyšší verzi ArcGIS vždy nejprve odinstalujte starší verzi ISKN Studia.

ISKN View pro ArcGIS 10.1 a vyšší

Software ISKN View je doplněk pro aplikaci ArcMap verze 10.1 a vyšší, umožňující rychlé a jednoduché vyhledávání v datech ISKN převedených pomocí softwaru ISKN Studio.