ISKN Studio pro ArcGIS

Software ISKN Studio je určen pro import dat z výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze. Pracuje s daty ve formátu NVF a umožňuje jejich zpracování do souborové a ArcSDE geodatabáze.

ISKN Studio v aktuální verzi 10.x.2 dokáže pracovat s NVF 5.3 a umožňuje:

  • převod pseudonymizovaných VFK verze 5.3 na VFK s osobními údaji (deanonymizace),
  • import pseudonymizovaných dat do geodatabáze pomocí šablony template5.3_a.vfk,
  • import původního formátu dat s osobními údaji nebo deanonymizovaných VFK pomocí šablony template5.3.vfk, která je součástí instalačního balíčku.

ISKN Studio je vydáváno souběžně pro různé verze ArcGIS Desktop (ISKN Studio 10.7.2 pro Desktop 10.7.x a ISKN Studio 10.6.2 pro Desktop 10.6.x).

Pokud používáte jinou verzi ArcGIS Desktop, než je nyní k dispozici, a nachází se ve fázi Aktuálního vydání či Rozšířené podpory, rádi vám na dotaz připravíme instalační soubor podle vašich potřeb.

Před přechodem na vyšší verzi ArcGIS vždy nejprve odinstalujte starší verzi ISKN Studia.

ISKN View pro ArcGIS 10.1 a vyšší

Software ISKN View je doplněk pro aplikaci ArcMap verze 10.1 a vyšší, umožňující rychlé a jednoduché vyhledávání v datech ISKN převedených pomocí softwaru ISKN Studio.