Pomocí nástroje ArcGIS Pro ISKN Import načtete data výměnného formátu katastru (VFK) ČÚZK do geodatabáze Esri. Nástroj obsahuje pět hlavních komponent pro zpracovávání dat VFK a doplněk ISKN View:

  • Datový model ISKN – sada funkcí pro kontrolu, vytvoření a správu základního datového modelu v geodatabázi. Umožňuje také načtená data smazat nebo datový model z geodatabáze zcela odstranit.
  • Import dat ISKN – funkce pro import dat ze souboru VFK do geodatabáze.
  • Sestavení geometrie dat ISKN – funkce pro generování prostorové složky dat ISKN.
  • Deanonymizace dat ISKN – funkce pro deanonymizaci dat ISKN z online rozhraní ČÚZK.
  • Konzole – umožňuje proces funkčního zpracování dat prostřednictvím příkazové řádky.
  • ISKN View – doplněk pro ArcGIS Pro sloužící k vyhledávání a zobrazování popisných informací uložených v geodatabázi.

Jak ISKN Import vypadá?

Po nainstalování doplňku ISKN Import získáte v ArcGIS Pro novou kartu s nástroji, na které naleznete vše potřebné. Prostřednictvím šesti ikon můžete spouštět úlohy, jako je tvorba datového modelu, import dat, sestavení geometrie a deanonymizace. O průběhu jednotlivých úloh vás bude informovat podrobné logování, které si pak můžete uložit do samostatných souborů.

Na třetí záložce se nachází podrobné nastavení, které řídí například chování importu při nalezení chybných dat, a lze zde zadat autorizační údaje pro přístup k deanonymizační službě ČÚZK. Tato nastavení lze také uložit pro pozdější použití nebo pro sdílení konkrétní konfigurace s kolegy.

ISKN View

Druhá karta s nástroji, ISKN View, umožňuje prostorové i atributové vyhledávání parcel, prohlížení jejich popisných informací, zobrazení listů vlastnictví i prokliknutí do Nahlížení do katastru nemovitostí.

Verze ISKN Import

  Datový model Import dat  Vektorizace ISKN View Deanonymizace Konzolová aplikace Služby technické podpory
ISKN Import 
ISKN Import Free        

Používáte ještě ArcMap? Informace ke starší verzi produktu ISKN Studio.

Jak získat ISKN Import

Pokud máte o nástroj ISKN Import zájem, neváhejte nás prosím kontaktovat a my vám rádi připravíme cenovou nabídku.

ISKN Import Free

Zdarma si můžete stáhnout verzi ISKN Import Free, která umožňuje základní operace s daty dostupnými v rámci souboru VFK.

Co by vás mohlo zajímat?

Jsem uživatelem nástroje ISKN Studio. Mohu pokračovat nad stejnými daty s nástrojem ISKN Import?

Ne. Datové modely vytvářené a využívané oběma nástroji nejsou vzájemně přenositelné. Nástroj ISKN Import přistupuje k datovému modelu ISKN komplexněji (např. ve vztahu anonymizovaná versus deanonymizovaná data apod.).

Ve stávajícím nástroji ISKN Studio existovala možnost pracovat s daty deanonymizovanými. Tato funkce již není dostupná v nástroji ISKN Import Free?

Ne. Nástroj ISKN Import Free, který je dostupný zdarma, umožňuje import dat z VFK do geodatabáze a jejich vektorizaci (sestavení geometrie). Pokročilé funkce, mezi než deanonymizace patří, vyžadují vyšší verzi nástroje ISKN Import.

V čem se ISKN Studio a ISKN Import liší?

ISKN Studio je nástroj pracující ve formě samostatné aplikace, založené na technologii ArcGIS Desktop. ISKN Import využívá výhody aplikace ArcGIS Pro, jako je například 64bitová architektura, a funguje v podobě doplňku do ArcGIS Pro. Nástroj a jeho funkce prošly kompletním redesignem. Cílem bylo nabídnout nástroj, který lépe odpovídá uživatelským požadavkům, jako je například intuitivnějí uživatelské rozhraní, rychlost importu a sestavení geometrie, optimalizace zpracování nad enterprise geodatabází, možnost deanonymizace uvnitř geodatabáze nebo možnost logování oprávněného důvodu pro stažení osobních údajů o vlastnících z ČÚZK.

Jaká je budoucnost ISKN Studia? Bude nástroj nadále podporován?

Nástroj ISKN Studio již není dále rozvíjen. Ke stažení bude produkt dostupný do 31. 12. 2021. Podpora produktu bude poskytována v souladu s životním cyklem produktů Esri do 31. 12. 2022.

Od 1. 1. 2023 již nebude produkt dále podporovaný.

Jakou verzi ArcGIS Pro mohu s nástrojem ISKN Import použít?

Aktuální verze jsou přizpůsobené ArcGIS Pro 3.x, které má proti starším verzím (2.x) takové změny v architektuře, že doplňky nejsou s verzemi 2.x kompatibilní. Zájemcům můžeme zaslat předchozí verzi ISKN Import, kterou lze instalovat s verzí ArcGIS Pro 2.8 nebo vyšší.

 

Chybí vám k ISKN Import nějaké informace?