Produkty ISKN Studio a ISKN View jsou zastaralé a již nejsou dále vyvíjeny. Aktuální software pro import dat ISKN do prostředí ArcGIS je ISKN Import.


ISKN Studio pro ArcGIS

Software ISKN Studio je určen pro import dat z výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze. Pracuje s daty ve formátu NVF a umožňuje jejich zpracování do souborové a ArcSDE geodatabáze.

Verze ISKN Studio 10.x.4 přináší následující funkce: 

  • Oprava přeskočení mazaných prvků z důvodu shodného datumu vzniku.
  • Odstraněna chyba při vektorizaci polygonů na hranicích území, které jsou importované z různých souborů (import dvou souborů, každý soubor reprezentuje jedno území, které spolu sousedí).
  • Oprava procesu deanonymizace pod 100 prvků.
  • Odstraněna chyba při deanonymizaci souborů s velkým objemem dat.
  • Přidání šablon verze 5.5.
  • Odstraněna chyba při vektorizaci prvků v SDE.
  • Přechod na protokol TLS 1.2 při deanonymizaci.

ISKN Studio je vydáváno souběžně pro různé verze ArcGIS Desktop (ISKN Studio 10.8.4 pro Desktop 10.8.x, ISKN Studio 10.7.4 pro Desktop 10.7.x a ISKN Studio 10.6.4 pro Desktop 10.6.x).

Součástí instalačních souborů je šablona template5.5.vfk, kterou si můžete stáhnout níže.

Před přechodem na vyšší verzi ArcGIS vždy nejprve odinstalujte starší verzi ISKN Studia.

ISKN View pro ArcGIS 10.1 a vyšší

Software ISKN View je doplněk pro aplikaci ArcMap verze 10.1 a vyšší, umožňující rychlé a jednoduché vyhledávání v datech ISKN převedených pomocí softwaru ISKN Studio.