Vyhledávací, lokalizační a geokódovací služby (nejen) nad daty RÚIAN

Data RÚIAN jsou velmi dobrým zdrojem dat na národní úrovni pro vyhledávání a lokalizaci. Desktopový uživatel může pro vyhledávání využít doplňku do ArcGIS Desktop Vyhledávání RÚIAN, který je distribuován spolu s verzemi Standard a Advanced nástroje VFR Import. Uživatelé webových a mobilních aplikací mohou využít rozšíření pro ArcGIS GIS Server GeocodeSOE, které zajišťuje lokalizaci prvků nad jejich daty.

Funkcionalita lokalizační služby

  • Prostorová lokalizace v mapě na základě zadání vstupního řetězce zapsaného v jednom řádku (například adresy, katastrálního území s číslem parcely apod.). Lokalizaci lze provádět i na základě částečně zapsaného řetězce bez nutnosti správně zadat velikost písmen či diakritiku. Při lokalizaci lze využít i slovníku, který umožní lokalizovat například zkracované formy zápisu adresy, jako v případě „kpt. Jaroše“ → „kapitána Jaroše“.
  • Vyhledání nejbližší adresy po kliknutí do mapy (reverzní geokódování).
  • Vyhledání a přiřazení souřadnice bodu k seznamu adres (dávkové geokódování).

Řešení formou rozšíření mapové služby (umístění logiky a konfigurace vyhledávání v datech na serverové straně) přináší výrazné zjednodušení, či dokonce úplnou eliminaci vývoje funkcí na straně klientské aplikace.

Používejte je všude

Další přidanou hodnotou je použití standardního rozhraní vyhledávacích a lokalizačních služeb Esri, což umožňuje nasazení geokódovacích služeb nejen ve vlastních webových a mobilních aplikacích, ale i v řadě nativních aplikací Esri, které jinak nelze upravovat (např. Collector for ArcGIS, mapový prohlížeč na ArcGIS Online, ArcGIS Maps for Office apod.).

Více informací

Více informací o vyhledávacích a lokalizačních službách vám rádi poskytneme na adrese obchod@arcdata.cz nebo services@arcdata.cz.