Nástroj VFR Import slouží pro převod dat z Výměnného formátu RÚIAN (VFR) do geodatabáze systému ArcGIS. Nástroj převádí údaje o katastrálních územích, obcích, částech obce, městských obvodech/městských částech, parcelách, stavebních objektech, adresních místech, ulicích,  správních obvodech v Praze a ZSJ, volebních okrscích.

Nástrojová sada VFR Import tvoří toolbox, pomocí kterého je možné data pro vybraná území nejen stáhnout, ale také provést jejich aktualizaci a připravit je pro fulltextové prohledávání.

Sada VFR Import je k dispozici ve třech verzích. Edice Advanced obsahuje všechny nástroje potřebné pro automatické stažení, import i aktualizaci dat RÚIAN. Verze Standard je určena těm, kterým stačí provádět automatizované stažení a import měsíčních kopií a verze Basic, kterou si můžete zdarma stáhnout, je určena pouze pro ruční import stavových souborů VFR.

Doplněk Vyhledávání RÚIAN

Pro účely fulltextového vyhledávání adres, parcel, ulic a katastrálních území v aplikaci ArcMap můžete využít doplněk Vyhledávání RUIAN. Uživatelé webových a mobilních aplikací mohou využít rozšíření pro ArcGIS Server GeocodeSOE, které lokalizaci v datech zajišťuje formou webové služby.

Poznámka: Dříve byl tento doplňek součástí instalačního balíčku VFR Import, ale od verze 10.x.26 si jej musíte stáhnout samostatně.

Stáhnout doplněk pro vyhledávání v RÚIAN

Kde již VFR Import používají?

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • České Radiokomunikace
  • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
  • Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
  • Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Státní pozemkový úřad
  • a celá řada městských a krajských úřadů

Město Přerov

Statutární město Přerov do centrální SDE databáze importuje například i data volebních okrsků.

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje pracuje ve svých aplikacích s nejnovějšími vektorovými daty katastrálních území.

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace mají k dispozici stále aktuální databázi adres, ve které mohou vyhledávat ve svých mobilních a webových aplikacích.


Průběžný vývoj a aktualizace

Nástroje jsou průběžně aktualizovány tak, aby sledovaly aktuální vývoj formátu VFR a současně reflektovaly různé potřeby uživatelů. Aktuální verze nástroje pracuje s daty RÚIAN verze 3.1 a umožňuje import dat do souborové geodatabáze i do enterprise geodatabáze.

Nástroje VFR Import jsou aktuálně vydávány v pěti souběžných řadách verzí. Řada 10.8.x je určena pro uživatele ArcGIS 10.8, řada 10.7.x je určena pro uživatele ArcGIS 10.7 a tak dále až do řady 10.2.x. Máte-li zájem o některou verzi pro starší verzi ArcGIS Desktop, kontaktujte nás na adrese sluzby@arcdata.cz.

Nástroj VFR Import je zpravidla vydáván pro všechny aktuálně podporované verze ArcGIS. Pokud se některá z verzí stane již nepodporovanou, není pro ní nadále vydáván ani nástroj VFR Import.

Přehled funkčnosti jednotlivých verzí

 

Import VFR do
geodatabáze

Automatické
stahování
XML souborů

Tvorba
indexových
polí (full
text search)

Nástroj
pro ruční
aktualizaci

Nástroj
pro dávkové
aktualizace

VFR Import
Advanced
 Podporuje  Podporuje Podporuje  Podporuje  Podporuje
VFR Import
Standard
 Podporuje  Podporuje Podporuje Podporuje
VFR Import
Basic
 Podporuje

Systémová a technická podpora

Uživatelé komerčních edicí nástroje VFR Import získávají i maintenance na následujících dvanáct měsíců, která jim zajistí služby technické podpory a současně i vyšší vývojové verze nástroje. VFR Import Basic podmínkám technické podpory nepodléhá.

Nástroj VFR Import dokáže od verze 10.X.20 pracovat se všemi licenčními úrovněmi ArcGIS Desktop. Jediným funkčním omezením licenční úrovně Basic je, že data RÚIAN lze importovat a aktualizovat pouze do prostředí souborové geodatabáze.

V případě jakýchkoli technických dotazů či podnětů k produktu VFR Import nás prosím kontaktujte na e-mailu podpora@arcdata.cz. V případě zájmu o komerční verze softwaru využijte prosím e-mailovou adresu obchod@arcdata.cz.