Potřebujete ve webové aplikaci tisknout mapové série, prohlížet data ISKN nebo vkládat CAD data? Pro vaše aplikace ve Web AppBuilder for ArcGIS jsme připravili zajímavé widgety, které vám a vašim kolegům mohou ušetřit mnoho času. Přečtěte si popis všech námi dodávaných widgetů a ozvěte se nám na adrese sluzby@arcdata.cz.

Vyzkoušejte si v naší aplikaci všechny widgety

Přidat soubor DGN/DWG

Tento widget umožňuje přidání jednoho nebo více souborů DWG/DGN. Pro správnou funkci widgetu je důležité, aby nahrávaná data využívala stejný souřadnicový systém jako zobrazované mapy.

ISKN Widget

Tato komponenta umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace o datech parcel a budov ISKN. Vyhledávání je realizováno například pomocí formulářů, dle prostorového výběru, dle geometrie prvků ve vrstvách, dle listu vlastnictví nebo druhu pozemku. (V ukázkové aplikaci je vyhledávání omezeno pouze na parcely.)

Identifikace a tabulka výsledků

Prostorovým dotazem je možné identifikovat, případně i vybrat jednotlivé prvky. Tabulka výsledků zobrazuje pouze prvky přidané do výběru v mapě a následně umožňuje export prvků do CSV.


Přejít na souřadnice

Pomocí tohoto widgetu se střed výřezu mapy přesune na zadané souřadnice. Ty je možné zadávat v souřadnicovém systému S-JTSK East North (se zápornými hodnotami souřadnic) nebo ve WGS84.

Externí mapové portály

Widget slouží pro přenesení uživatele na stejnou pozici v mapě na jiném mapovém portálu. Prostřednictvím rolovací nabídky je možné vybrat si mapový portál, do kterého chce uživatel přenést. Kliknutím do mapy dojde k otevření nového okna prohlížeče s příslušným mapovým portálem otevřeným na zadané pozici.

Rozšířený widget Kreslení

Tento widget rozšiřuje možnosti výchozí komponenty Kreslení a jeho prostřednictvím je možné do mapy zakreslit bod, linii a polygon (včetně úpravy jejich vlastností, jako jsou například velikost, barva, styl či průhlednost), stejně jako je možné do mapy vkládat textové popisky. Důležitou vlastností je i to, že nakreslenou geometrii je možné exportovat či importovat.


Tisková série

Komponenta Tisková série využívá funkci řízených mapových listů a slouží ke generování série listů mapy. Uživatel může jejím prostřednictvím zadat celou řadu parametrů, jako je například měřítko výstupu, kvalita výstupu, překryv jednotlivých listů apod.

Rozšířený widget Tisk

Tato komponenta umožňuje tisknout mapové výstupy různého mapového obsahu, aniž by bylo nutné měnit celou mapovou kompozici. Widget uživateli zobrazuje předpokládanou oblast tisku přímo v mapě. I zde je možné specifikovat řadu vstupních parametrů jako je tisková kvalita, výstupní formát nebo lze zadat i konkrétní šablonu pro tisk.

Máte o některý z widgetů zájem nebo se chcete dozvědět víc?