Aktualizace webové mapy v ArcGIS Pro

30. 10. 2020
  • Desktopový GIS
  • Webový GIS
  • ArcGIS Pro 2.6

Od verze ArcGIS Pro 2.6 přibyla nová funkcionalita, která umožňuje aktualizovat a uložit webovou mapu přímo z aplikace ArcGIS Pro. To je výhodné, protože ArcGIS Pro má lepší možnosti pro tvorbu symbologie, popisků a pop-up oken. Aktualizace tak rozšiřuje možnosti vizualizace webové mapy beze změny jejího ID. Pokud by se totiž ID webové mapy po aktualizaci nezachovalo, museli bychom aktualizovat veškeré webové aplikace, kde byla tato webová mapa použita.

Pojďme se podívat, jak na to.

  • Nejprve je potřeba přidat naši webovou mapu do aplikace ArcGIS Pro. To provedeme tak, že v katalogovém okně klikneme na Portál a vyhledáme webovou mapu, kterou chceme přidat. Na mapu klikneme pravým tlačítkem a zvolíme možnost Přidat a otevřít.

  • Webová mapa se převede do mapy v aplikaci ArcGIS Pro a je s touto mapou provázána. Toho si můžeme všimnout v katalogovém okně, kde u dané mapy vidíme symbol „řetízku“.

  • Nyní můžeme upravit symboly, popisky nebo pop-up okna v naší mapě. Rovněž můžeme přidat další vrstvu do naší mapy.
  • Webovou mapu uložíme tak, že na pásu karet Sdílet stiskneme tlačítko Uložit webovou mapu.

  • Pokud byla webová mapa naposledy aktualizovaná v jiné aplikaci než ArcGIS Pro, např. ve webové aplikaci Map Viewer, objeví se následující dialog, kde můžeme zvolit, zda chceme změny uložit do stávající webové mapy, a nebo vytvořit novou. Toto upozornění je zde z toho důvodu, že některé vlastnosti stávající webové mapy nemusejí být podporovány aplikací ArcGIS Pro, a pokud webovou mapu uložíme, tak o tyto vlastnosti přijdeme. Seznam nepodporovaných vlastností můžeme najít ve webové nápovědě.

  • V dialogovém okně Uložit webovou mapu můžeme následně provést další nastavení, jako je přidání klíčových slov nebo nastavení sdílení. Dále je ve výchozím stavu vytvořena kopie webové mapy s označením <název webové mapy>_<časové razítko>. Tato archivace je dostupná na ArcGIS Online a Portal for ArcGIS od verze 10.8.1 a můžeme ji vypnout odškrtnutím parametru Archivujte poslední aktualizovanou webovou mapu.
  •  Na závěr klikneme na tlačítko Analyzovat, a pokud se nevyskytnou žádné problémy, uložíme webovou mapu pomocí tlačítka Uložit.

Autor: Petr Čejka