ArcGIS 10 (Desktop, Engine, Server) Raster Format Patch

8. 11. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0

Důležitý patch pro ArcGIS 10, který řeší potíže s rastry. Patch odstraňuje problém nesprávného umístění některých obrázků ve formátu TIFF z důvodů použití čárky jako desetinného oddělovače. Dále řeší problém pomalého procházení rastrových datových sad pomocí okna Katalogu nebo ArcCatalogu, je-li jich velký počet v jedné složce.

Autor: Petr Čejka