ArcGIS for Server Publishing Patch

25. 7. 2016
  • Serverový GIS
  • ArcGIS 10.4

Balíček ArcGIS for Server Publishing Patch opravuje hned několik chyb s publikací služeb a vrstev. První z nich je úprava procesu publikace služby ve verzích 10.4 a 10.4.1, který trval výrazně déle než verzi 10.3.x. Dále jsou odstraněny problémy při publikaci vrstvy, na kterou je navázáno více než jedno připojení (join), a při publikaci služby, kdy je databázový pohled připojen k vrstvě s definicí podmnožiny dat. Poslední opravy se týkají publikace XY Event Layer z podnikové geodatabáze a publikace vrstvy ArcFM Feeder Manager 2.0 s povoleným připojením (join).