ArcGIS Online Notebook beta

8. 4. 2020
  • Webový GIS

Koncem března přibyla v hlavní nabídce ArcGIS Online položka Poznámkový blok.

Odkazuje na beta verzi Jupyter Notebooku běžícího přímo v prostředí ArcGIS Online. Uživatelům pracujícím s Pythonem tak přibyla další možnost, jak ladit a spouštět skripty pro administraci a správu organizace nebo pro analýzu dat. Nyní tedy mohou uživatelé ArcGIS Online (s uživatelským typem Creator a GIS Professional) pracovat vedle Jupyter Notebooku v ArcGIS Pro či na ArcGIS Enterprise i s Notebookem běžícím přímo na ArcGIS Online.

Ve výchozím nastavení mohou s Notebookem na ArcGIS Online pracovat pouze uživatelé s rolí Administrátor. Pro přidělení tohoto oprávnění i jiným uživatelům je potřeba, aby administátor organizace vytvořil pro toto oprávnění speciální roli a přidělil jí právo Vytvořit a upravit poznámkové bloky (v Průvodci vytvoření role – Oprávnění role – Obsah), případně i právo Pokročilé poznámkové bloky, které umožnuje používat Notebook v režimu Advanced.

 

Následně je potřeba tuto speciální roli dotyčným uživatelům přidělit.

Toto oprávnění je vyžadováno pro tvorbu a editaci Notebooku. Obsah nasdíleného Notebooku a jeho poslední výsledky mohou prohlížet již všichni uživatelé, se kterými je Notebook sdílen, bez ohledu na jejich roli.

Při vytváření nového Notebooku uživatel vybírá, v rámci jakého prostředí bude Notebook vytvořen.

  • Standard obsahuje knihovny ArcGIS API for Python, vybrané open source knihovny a má omezený výpočetní výkon a dostupnou pamět.
  • Advanced obsahuje knihovny z prostředí Standard, knihovny ArcPy a disponuje vyšším výpočetním výkonem.
  • Advanced with GPU má navíc možnost použít pro výpočetně náročné operace GPU.

V rámci beta programu je tvorba a běh Notebooků na ArcGIS Online bez čerpání kreditů, ale po skončení beta programu bude tvorba a běh v prostředích Advanced spotřebovávat kredity.

Autor: Martin Král