ArcGIS Server Improper Access Control Security Patch

15. 5. 2018
  • Serverový GIS
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3
  • ArcGIS 10.4
  • ArcGIS 10.5
  • ArcGIS 10.6

Společnost Esri vydala opravný balíček řešící chybu zabezpečení přístupu zjištěnou v ArcGIS Serveru. Balíček opravuje chybu přístupu k zabezpečeným službám, kdy v určité situaci mohou být jejich data dostupná i uživatelům, kteří by k nim neměli mít přístup. Jedná se o chybu BUG-000113291  "There is an improper access control issue in ArcGIS Server". Chyba se objevuje ve verzích ArcGIS Serveru od 10.2.1 až do 10.6. Ve verzi 10.6.1 bude oprava již součástí instalace.

Důrazně doporučujeme tento opravný balíček nainstalovat.

Ve sloupci vpravo klikněte na odkaz a následně vyberte z tabulky svoji verzi ArcGIS Serveru a k ní příslušný opravný balíček.