Automatické generování podtypů

18. 4. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Pomocí těchto nástrojů lze automaticky definovat podtypy z hodnot ve zvoleném atributovém sloupci i nastavit podptypy na základě externí tabulky (obdoba nástroje TableToDomain). Podrobnější popis činnosti skriptu je uveden v časopise ArcRevue č. 1/2011, str. 30.

Nástroj Automatické generování podtypů (ArcRevue) (AutoSubtypeAR_subt) používá skript v podobě uveřejněné v ArcRevue. Nástroj Automatické generování podtypů (AutoSubtype_subt) obsahuje více kontrol, proto doporučujeme používat tento.

Toolbox podtypy.tbx (alias: subt) byl vytvořen a testován ve verzi ArcGIS 10.0. Toolbox podtypy93 (alias: subt93) vznikl uložením pro verzi 9.3.1.

Instalace

Všechny soubory (TBX a PY) uložte do jedné složky. Nástroje se spouští jako nástroje toolboxu, tzn. z okna ArcToolbox (po přidání toolboxu) nebo z katalogového okna v aplikaci ArcMap.