Barevné zvýraznění ve vyskakovacím okně ArcGIS Online

12. 6. 2019
  • Webový GIS
  • Další

Vyskakovací okna jsou základem dobré webové mapy. Barevné zvýraznění může jejich texty zpřehlednit a zdůraznit důležité informace.

V této ukázce rozlišíme letiště podle vzdálenosti od leteckého provozu na blízkávzdálená. Zatímco u jednoho typu letišť je nutná aktivní kontrola, u druhého typu postačí standardní postupy. Naším cílem je tedy zdůraznit tento atribut ve vyskakovacím okně, a to v barvách odpovídajících webové mapě, kde letiště odlišujeme červenou a zelenou barvou. Zároveň je naším cílem vyskakovací okno zpřehlednit a předávat pouze relevantní informace.

U vybrané vrstvy ve webové mapě klikneme na tlačítko Více možností a následně na Konfigurovat vyskakovací okno.

V části Obsah vyskakovacího okna nastavíme Zobrazení: Seznam atributových polí, rozbalíme možnosti a zvolíme Vlastní zobrazení atributu.

Nyní využijeme výraz Arcade pro zobrazení atributového pole Status v takové barvě, která je vhodná pro hodnotu daného atributu. V našem případě budeme chtít červeně obarvit hodnotu nutná aktivní kontrola a zeleně hodnotu uplatňován standardní postup. Pro každou z těchto možností vytvoříme jeden krátký Arcade výraz. Každý z výrazů bude vracet pouze jednu z hodnot.

V části Výrazy atributu klikneme na tlačítko Přidat a začneme vytvářet Arcade výraz.

Pojmenujeme výraz Výraz pro nutnou aktivní kontrolu a klikneme na tlačítko Uložit. Do pole pro výraz zkopírujeme následující text:

If ($feature.Status == 'nutná aktivní kontrola') {
return $feature.Status
}
else {
return ""
}

Potvrdíme tlačítkem OK. Výraz by měl vypadat jako na následujícím obrázku.

Opětovným kliknutím na tlačítko Přidat vložíme další výraz, ten pojmenujeme Výraz pro standardní postup. A do pole zkopírujeme následující text:

If ($feature.Status == 'standardní postup') {
return "uplatňován " + $feature.Status
}
else {
return ""
}

Výsledek by měl vypadat jako na následujícím obrázku. Opět potvrdíme tlačítkem OK.

Klikneme na zelené tlačítko Konfigurovat a začneme upravovat vlastní pop-up okno. Výrazy, které jsme vytvořili v přechozím kroku nyní můžeme přidat stejně, jako bychom přidávali jiné atributové hodnoty. Klikneme na Přidat název pole zobrazené jako tlačítko plus a ze seznamu vybereme nejprve první námi vytvořený výraz a následně druhý.

Do okna doplníme vhodný text a další atributy, které chceme zobrazit. Barvu textu přiřadíme označením části textu a kliknutím na tlačítko Barva popředí. Pokud stejným způsobem označíme námi přidaný Arcade výraz, obarví se v pop-up okně hodnota, kterou daný výraz vrací.

Tímto způsobem vhodně obarvíme oba výrazy, případně dále upravíme zbytek vloženého textu. Výsledek může vypadat jako na následujícím obrázku.

Výsledné vyskakovací okno bude zobrazovat atributy v barvách, které odpovídají atributovému poli Status.

Autor: David Novák