Budoucnost podpory aplikace ArcMap

27. 1. 2021
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.8

ArcGIS ve verzi 10.8.1 je poslední verzí, která obsahuje ArcMap, a tato a k ní přidružené aplikace budou podporovány do 1. března 2026, jak je uvedeno v produktovém životním cyklu pro ArcMap. ArcMap bude i po 1. březnu 2026 možné dál využívat, dokud bude mít uživatel platnou licenci. Veškerý vývoj pro desktop je však zaměřen na ArcGIS Pro a všem uživatelům je doporučeno svou práci do ArcGIS Pro zmigrovat.

Jaký software je tímto ovlivněn?

  • ArcMap,
  • ArcCatalog,
  • nadstavby pro ArcMap (včetně ArcScene a ArcGlobe),
  • ArcReader,
  • desktopová část ArcObjects SDK a ArcGIS Engine.

Bude Esri vydávat opravné balíčky pro verzi ArcMap 10.8.x?

Ano. Přestože 10.8.x je poslední verzí, Esri bude nadále přidávat opravné balíčky a reagovat na bezpečnostní hrozby ze systémů třetích stran, jak je uvedeno v životním cyklu ArcMap.

Jaké informační zdroje jsou dostupné pro zákazníky migrující z ArcMap do ArcGIS Pro?

S migrací a s úvodem do práce v ArcGIS Pro vám mohou pomoci naše školení:

Využít můžete i e-learningové kurzy Esri v angličtině:

Další praktické informace:

Autor: David Novák