Časová vizualizace bodové události v ArcGIS Pro

23. 10. 2019
  • ArcGIS Pro 2.4

S verzí ArcGIS Pro 2.4 přibyl nový typ grafu tzv. Kalendářový teplotní graf, který je možné použít pro vizualizaci událostí v čase a objevit tak skryté prostorové vzory. V našem případě si tento typ grafu představíme nad bodovou událostí, která představuje dopravní nehody. Tato datová sada obsahuje mimo jiné dva atributy, které využijeme pro filtraci dat a následnou vizualizaci. Jedná se o atribut datum_a_cas_nehody s údaji, kdy se nehoda stala, a poté atribut druh_nehody, který obsahuje jednotlivé kategorie nehody (např. srážka s pevnou překážkou, srážka s lesní zvěří atp.). My se zaměříme právě na kategorii srážka s lesní zvěří a podíváme se, zda nějakým způsobem četnost této události nemůže souviset s časem.

  • Jako první si do mapy v ArcGIS Pro přidáme bodovou událost zobrazující nehody.
  • Dále vyfiltrujeme data, aby se zobrazovaly jen body reprezentující srážku s lesní zvěří (Pozn. toto můžeme provést například pomocí Definice podmnožiny dat).
  • Nyní klikneme pravým tlačítkem myši na naši vrstvu v panelu obsahu a z kontextové nabídky vybereme Vytvořit grafKalendářový teplotní graf.

  • V dolní části aplikace ArcGIS Pro se zobrazí panel s prázdným grafem. V pravé části aplikace se zobrazí panel pro konfiguraci grafu.
  • Jako první je potřeba vyplnit proměnnou Datum, kde vybereme atribut datum_a_cas_nehody. Dále v proměnné Typ máme na výběr ze dvou možností – Rok po měsících a dnech nebo Týden po dnech a hodinách. Tato proměnná nám určuje, v jakých časových intervalech budou děleny osy grafu. V proměnné Seskupení zvolíme hodnotu Počet. Dále můžeme určit metodu pro vizualizaci dat a barevné schéma našeho grafu.

  • Další konfiguraci grafu můžeme provést na kartách FormátObecné, kde lze změnit název grafu a popis jednotlivých os.
  • Nyní můžeme informace z grafu interpretovat. Jak se dalo předpokládat, ke srážce s lesní zvěří dochází nejčastěji v brzkých ranních hodinách nebo pozdě k večeru.

Autor: Petr Čejka