České mapy v ArcGIS Online

20. 12. 2010
  • Další

Mapové šablony slouží jako vzorové ukázky profesionálních map, které pomáhají uživateli pochopit a následně ulehčit proces tvorby mapy. Tyto šablony jsou vytvořeny pro různá mapová měřítka a oborové řešení, ve kterých je GIS nasazován. Využití mapových šablon sahá i do oblasti tvorby podkladových map (Base Maps), které lze sdílet přes internet prostřednictvím ArcGIS Online a zobrazovat v různých aplikacích.

V současné době je publikováno několik desítek podkladových map pro území celého světa, avšak většina z nich ještě není plně vyhovující pro území České republiky (především z hlediska podrobnosti dat). Proto jsme se rozhodli ukázat využití mapové šablony Topographic Community Basemap Template, která by v budoucnu mohla být použita k začlenění topografické mapy České republiky do služeb ArcGIS Online. Pro ukázku byla v aplikaci ArcMap použita data zapůjčená od pracovníků z Útvaru hlavního města Prahy, kterým bychom chtěli touto cestou za zapůjčení poděkovat.

Nejprve proběhla úprava dat tak, aby co nejvíce odpovídala vzorovému schématu mapové šablony. Data jsou rozdělena do jednotlivých vrstev, které jsou vykreslovány v závislosti na zvoleném měřítku. Mapová šablona rovněž definuje i zobrazení jednotlivých prvků. Toto nastavení symbolů je zprostředkováno pomocí jednotlivých stylů (odlišných pro každou vrstvu), které jsou do aplikace ArcMap načteny. Síla mapových šablon spočívá především v tom, že umožní i méně zdatným uživatelům v oblasti tvorby a vizualizace dat vytvořit mapové dílo blížící se úrovni profesionálního kartografa. Více o mapových šablonách se můžete dozvědět na http://storymaps.esri.com/templategallery/.


České mapy na ArcGIS Online

 

Autor: Petr Čejka