Co dělat, když vypršela termínovaná licence na ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Pro licencované přes Portal for ArcGIS

6. 3. 2019
 • Desktopový GIS
 • Serverový GIS

Mnoho uživatelů na svých serverech používá termínované licence, a tak se může stát, že licence vyprší, a my po příchodu do práce zjistíme, že najednou nefungují služby, které nutně potřebujeme. Následujícím postupem takový výpadek co nejrychleji vyřešíme.

Jak získat licence­

 • Otevřeme stránku portálu my.esri.com.
 • Přejdeme do záložek Moje organizace a Licence.

 • Nyní si vybereme, jaké produkty chceme licencovat.

Licence ArcGIS Serveru

Dostupné licence se nachází v sekci Zobrazit autorizace. Jakmile nalezneme správný produkt, po kliknutí na tlačítko Podrobnosti se zobrazí detaily licence a licenční čísla.

Číslo si zkopírujeme a uložíme například do TXT souboru. Budeme jej používat za chvíli, v části týkající se vlastní autorizace čísla.

Poznámka: Licence pro verze produktů 10.1 – 10.4.1 mají společné licenční číslo. Pro produkty 10.5.x je třeba mít nové číslo, stejně tak i pro produkty verze 10.6.x.

Licence Portal for ArcGIS

Licencování Portálu je možné rozdělit na dva způsoby, které se liší způsobem nabytí licence.

 • Uživatelé, kteří mají licence typu Enterprise Agreement, licence pro vzdělávání nebo mají pojmenované uživatele pro Portal for ArcGIS převedené z ArcGIS Online (mají tedy počet pojmenovaných uživatelů pevně daný), využijí stejný postup, jako byl uveden v předchozím kroku. Tedy provedou výběr pojmenovaných uživatelů v sekci Zobrazit autorizace.

Poznámka: S příchodem verze 10.7 se úrovně pojmenovaných uživatelů změní na tzv. typy uživatelů. Pro starší verze zůstává vše jak dosud.

 • Uživatelé, kteří Portal for ArcGIS získali v rámci ArcGIS Enterprise, musí nejprve vytvořit licence pojmenovaných uživatelů v sekci Vygenerovat licence služby Portal for ArcGIS. Zde v prvním kroku vybereme verzi Portálu:

V dalším kroku se objeví obrazovka, kde provedeme výběr licencí pojmenovaných uživatelů (v balíčcích po 5 uživatelích úrovně 2 a balíčcích po 30 uživatelích úrovně 1). Následně pak pokračujeme přes tlačítko Další na obrazovku se shrnutím a následně vygenerujeme čísla ECP. Ta uložíme například do TXT souboru. Budeme jej používat za chvíli, při vlastní autorizaci čísla.

Poznámka: Nyní se budeme zabývat postupem offline autorizace. Její výhodou je, že v případě havárie nám zůstane zálohovaný licenční soubor, který pak můžeme po obnově počítače použít k opětovnému licencování, neboť obecně není možné licencím ArcGIS Enterprise (Server, Portál, nadstavby) jednoduše zrušit autorizaci.

Offline autorizace ArcGIS Serveru / Portal for ArcGIS (pro verzi 10.6.1)

 • Na počítači s ArcGIS Server / Portálem spustíme program Software Authorization for Portal for ArcGIS / ArcGIS Server (nalezneme jej v nabídce Start v položce ArcGIS).
 • Vybereme první možnost: I have installed my software and need to authorize it a klikneme na tlačítko Další.
 • Zde máme dvě možnosti – buď rychlou autorizaci přes internet, po které však nebude k dispozici záložní ECP (licenční) soubor, nebo offline autorizaci, kterou popíšeme dále.
 • Vybereme možnost pro offline autorizaci.
 • Na další kartě a na kartě následující vložíme informace o sobě a o své organizaci.
 • Další stránka nás vyzve k zadání čísla ECP získaného z my.esri.com.
 • V případě licencování Serveru se objeví ještě dvě karty, kde máme možnost licencovat nadstavby.
 • Na poslední kartě kliknutím na tlačítko Save získáme soubor TXT.
 • Z této karty pak přímo kliknutím na odkaz nebo zadáním URL do prohlížeče https://my.esri.com/#/activations/secure-site, přejdeme zpátky na my.esri.com, kde v nabídce po stisknutí tlačítka Vybrat soubor nahrajeme námi vytvořený soubor TXT. Pak obdržíme od my.esri.com licenční soubor ECP, který si pečlivě zálohujeme.

Otevřeme znovu okno Průvodce autorizací, na první stránce zvolíme druhou položku a nahrajeme získaný licenční soubor ECP.

Na další kartě si můžeme zkontrolovat licenci a tlačítkem Dokončit úspěšně završíme autorizaci.

Licence ArcGIS Pro, pokud je licencováno na Portal for ArcGIS

Pro získání licencí ArcGIS Pro přejdeme na my.esri.com a na kartě Licence klikneme v nabídce vlevo na položku Licence k produktům ArcGIS. Vybereme volbu ArcGIS Pro (pro použití v portálu) a stiskneme tlačítko Další.

Na další kartě vybereme počet pojmenovaných uživatelů v té licenční úrovni Desktopu, jaký chceme na Portálu zpřístupnit, a na další kartě vybereme nadstavby. Poté na další stránce vyplníme administrativní informace o naší organizaci. Na poslední kartě se zobrazí shrnutí licencí, které budeme licencovat, vybereme metodu stahování a jako nejdůležitější informaci zde zadáme MAC adresu síťové karty počítače s licenčním manažerem, na který vygenerovaný soubor nahrajeme.

Kroky prováděné na licenčním manažeru

 • Na počítači s licenčním manažerem se ve Správci služeb Windows přesvědčíme, že běží služba ArcGIS License Manager.
 • Otevřeme aplikaci ArcGIS License Manager (která se může jmenovat i ArcGIS License Server Administrator) a klikneme na pole Authorization.
 • Na kartě Authorization vybereme v rozbalovací nabídce select version Named User a níže klikneme na Authorize Now.
 • V otevřeném okně vybereme možnost I have received an authorization file from Esri and am now ready to finish the authorization process. Následně vybereme obdržený licenční soubor a klikneme na tlačítko Next.
 • Nejprve se objeví okno s informací, že licence byly aplikovány, a poté okno se zprávou, že se licence znovu načetly.
 • Na záložce Availability zvolíme z rozbalovací nabídky Named User a ověříme, zda se import licencí pojmenovaných uživatelů provedl správně.
 • Vrátíme se zpět na kartu Authorization, stiskneme tlačítko Generate a vybereme umístění, kam se vytvoří konfigurační soubor s licencemi pro Portal for ArcGIS ve formátu JSON. Po uložení souboru můžeme ArcGIS License Manager uzavřít.

Kroky prováděné v Portal for ArcGIS

 • Otevřeme v prohlížeči stránku organizace na Portal for ArcGIS.
 • Přejdeme do sekce Organization – Manage Licenses a zde klikneme na tlačítko Import.

 • Do nového okna vložíme JSON vygenerovaný na licenčním serveru.

Poté již můžeme licence ArcGIS Pro přiřadit jednotlivým pojmenovaným uživatelům v Portal for ArcGIS.

Poznámka na závěr: Uživatelé, kteří získali licence v rámci smlouvy Enterprise Agreement nebo Site License, mají obvykle přístup k licenčním číslům pouze ze dvou posledních verzí. Pro získání licencí starších verzí je pak nutné kontaktovat oddělení služeb zákazníkům ARCDATA PRAHA.