Co je nového v aplikaci Scene Viewer?

27. 4. 2018
  • Webový GIS

Vykreslování hran

Pro lepší zobrazení scény lze nově využít vykreslování hran 3D objektů. Hrany usnadní vnímání tvarů a pomohou nám lépe vidět podrobnosti zobrazených prvků. Chceme-li povolit hrany, jednoduše zapneme přepínač Hrany v nastavení dané vrstvy. Níže můžeme vidět rozdíl v zobrazení scény v případě, kdy jsou hrany zapnuty a vypnuty.

Měření ploch

Od dubnové verze ArcGIS Online přibyl nový nástroj pro měření ploch. Pomocí něj můžeme vypočítat obsah a obvod 3D prvků – například můžeme změřit plochu střechy budovy. Oblast měření můžeme jednoduše upravit tím, že vybereme jednotlivé vertexy a posuneme je na nové pozice. Obsah a obvod se automaticky přepočítají dle nové oblasti.

Podpora mobilních zařízení

Aplikace Scene Viewer byla již od počátečního vydání široce využívána především ve webových prohlížečích na stolních počítačích. Od dubnového vydání ArcGIS Online je možné scény prohlížet i na moderních mobilních telefonech a tabletech. V této verzi došlo k optimalizaci responzivního UI aplikace Scene Viewer pro prohlížení webových scén na mobilním telefonu. Na tabletech je možné scény vytvářet, aktualizovat a využívat nástroje jako jsou Denní světlo nebo Měření. Scény podporují dotyková gesta pro základní navigaci, jako je přiblížení a oddálení, posun, rotace a naklonění. Rovněž byl zlepšen výkon pro vykreslování scén.

Autor: Petr Čejka