Co jsou editační šablony v ArcGIS Desktop 10?

20. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Novinkou ArcGIS 10 v oblasti editace jsou tzv. editační šablony prvků. Tyto šablony definují všechny informace potřebné pro vytvoření nového prvku: příslušnost k vrstvě, atributy a základní nástroj, se kterým bude prvek vytvořen (např. polygon, obdélník apod.). Editační šablony prvků mají rovněž jméno, popis a klíčová slova, která slouží pro vyhledávání a organizaci šablon. Ukládají se do mapového dokumentu (.mxd) a souboru vrstvy (.lyr).

Vrstva může mít asociováno více šablon, kde každá šablona má různé výchozí nastavení. Například, pokud existuje vrstva obsahující dálnice, hlavní a vedlejší silnice, může vrstva využívat tří různých šablon s rozdílně definovanými hodnotami atributů pro daný typ silnice. Šablony tím přinášejí výhody při tvorbě nových prvků - stačí jednoduše kliknout na konkrétní editační šablonu, např. pro vedlejší silnici, a po zakreslení jsou prvku přiděleny definované výchozí atributy včetně příslušné symboliky.