Co jsou podnikové účty ArcGIS Online a jak je nastavit?

2. 12. 2014
 • Serverový GIS
 • Další

Výhodou tohoto přístupu je, že si uživatelé nemusí vytvářet nový profil v rámci systému ArcGIS Online. ArcGIS Online podporuje Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML). Postup nastavení organizace pro podnikové účty je možné shrnout do několika kroků:

 •  V sekci Moje Organizace > Upravit nastavení > Zabezpečení > Celopodnikové přihlašovací údaje klikněte na Nastavit poskytovatele identit a zadejte jméno své organizace.
 • Vyberte způsob, jakým se budou členové s podnikovými účty do organizace připojovat: zda pomocí pozvánky, nebo automaticky.
 • Zadejte informace o podnikovém poskytovateli identit tím, že specifikujete zdroj, který bude přístupný pro ArcGIS Online. Z tohoto zdroje si ArcGIS Online obstará potřebné informace. Zdrojem pro ně může být:
  • URL – vložte URL s informacemi o poskytovateli identit.
  • Soubor – nahrajte soubor, který obsahuje informace o poskytovateli identit.
  • Zadáním parametrů – parametry můžete zadat přímo zadáním těchto informací: přihlašovací URL a certifikát pro poskytovatele identit.
 • Pro dokončení procesu je nutné zaregistrovat ArcGIS Online jako důvěryhodného poskytovatele služeb. Stáhněte pomocí tlačítka Získat poskytovatele služeb metadatový soubor poskytovatele služeb (ArcGIS Online) a zaregistrujte jej spolu s Vaším celopodnikovým poskytovatelem identit.