Co jsou vrstvy podkladové mapy, zrychlené rastry a režim rychlého posunu?

13. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Vrstva podkladové mapy představuje typ mapové vrstvy, která dynamicky zobrazuje aktuální informace. Protože vrstva podkladové mapy obsahuje relativně neměnný obsah, může být zobrazení vypočteno jednou a poté opakovaně využitelné. Technicky tato novinka využívá jiného generátoru pro vykreslení, než je standardně používán. Tento generátor využívá tvorby pozaďové cache, která se ukládá do systémových podadresářů uživatelského profilu. Výhoda plynulosti vykreslení zároveň však v sobě nese i jistá omezení. Vrstvy, které jsou seskupeny ve skupině Vrstvy podkladové mapy, nelze editovat, ani nelze upravovat symboliku. Tato omezení lze obejít přetažením vrstev v tabulce obsahu mimo skupinu Vrstvy podkladové mapy. Z těchto uvedených skutečností vyplývá, že Vrstvy podkladové mapy jsou určeny především pro data s předem daným obsahem. V praxi je představují obvykle data rastrová, nebo kterákoli vektorová, o nichž víme, že je nebudeme editovat. Vrstvy podkladové mapy se přidávají v tabulce obsahu kliknutím pravého tlačítka myši nad názvem datového rámce a volbou Nová vrstva podkladové mapy.

Obdobou vykreslení Vrstev podkladových map je i režim Zrychlené rastry. Okno Analýza rastrů, které je novinkou verze 10, umožňuje u jednotlivých rastrů v kontextové nabídce zaškrtnout položku Zrychlit vykreslení. Tento způsob využívá stejného principu jako Vrstva podkladové mapy. Významným rozdílem mezi oběma způsoby je, že režim Zrychlených rastrů umožňuje provést změny symboliky a dalších vlastností vrstvy. Změny vlastností nelze provádět v tabulce obsahu, ale ve vlastnostech rastru v okně Analýza rastrů. Naopak společným rysem obou metod je možnost využití výhod grafické karty zapnutím hardwarové akcelerace.

Ať už používáme Vrstvy podkladové mapy nebo Zrychlené rastry, můžeme v obou případech při posunu v mapě využít režimu rychlého posunu. Pokud stiskneme klávesu Q, lze posun v mapě provádět pomocí šipek na klávesnici, navíc i v kombinaci s klávesou CTRL (rychlejší posun), nebo SHIFT (pomalý posun). Pokud klávesu Q přidržíme, lze provádět posun v mapě i pomocí myši.

 

Autor: Petr Čejka