Existuje omezení velikosti pro formát shapefile?

2. 12. 2013
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Požadované součásti souboru shapefile jsou:

SHP – hlavní soubor, který ukládá geometrii prvků,
SHX – indexový soubor, který ukládá indexy pro geometrii prvků,
DBF – soubor tabulky dBASE, který ukládá atributové informace k prvkům.

Velikost je omezena velikostí souborů, ze kterých se skládá celý shapefile. Pro každý z nich platí limit 2 GB, přičemž celková velikost všech souborů tvořících shapefile může být v součtu větší. 
 

Autor: Petr Čejka