Hromadné povolení přístupu k Esri uživatelům ArcGIS Online

11. 3. 2020
  • Webový GIS

Tzv. povolení přístupu k Esri má mnoho výhod. Dovolí uživatelům ArcGIS Online přistupovat do MyEsri, využívat komunitní fórum GeoNet a mít k přístup ke kurzům e-Learning. Toto nastavení neumožní uživatelům přístup k softwaru ani k licencím organizace na portále MyEsri, to může provést pouze administrátor MyEsri na základě jejich žádosti.

Přístup pro jednoho uživatele

Členovi v organizaci můžeme povolit přístup k Esri tak, že se do ArcGIS Online přihlásíme jako administrátor a přejdeme na záložku Organizace. Zde zvolíme záložku Členové a u vybraného člena klikneme na tři tečky po pravé straně (Možnosti), které nám otevřou nabídku, v níž zvolíme Povolit přístup k Esri. Tímto způsobem je uživateli přístup k Esri povolen.

Výchozí nastavení přístupu

Aby měli všichni naši budoucí uživatelé přístup k MyEsri, je doporučeno upravit v Nastavení organizace Výchozí hodnoty nového člena. Zde je možné přístup k Esri pro nové členy povolit.

Hromadné povolení přístupu

Pokud však potřebujeme povolit přístup k Esri pro více již existujících uživatelů, můžeme buď využít možností ArcGIS API for Python (ukázkový skript naleznete v souvisejících informacích), nebo využít funkce aplikace Admin Tools for ArcGIS Online.

Následující postup se liší podle toho, zda jste již Admin Tools využívali či nikoliv.

  • Pro administrátory, kteří již Admin Tools využívali:
    Stačí kliknout na odkaz https://arcg.is/1DSb8H, přihlásit se svým administrátorským účtem na ArcGIS Online, přejít na View Application a následně na skupinu nástrojů User tools a využít funkci Update Users Esri Access.
  • Pro administrátory, kteří s Admin Tools ještě nepracovali:
    Využijte odkaz https://marketplace.arcgis.com/listing.html?id=c34019b0623041608df4d06970a7a96a, klikněte na Získat hned a přihlaste se administrátorským účtem ArcGIS Online. Následně potvrďte smluvní podmínky společnosti GEO Jobe, partnera Esri. Telefon uvádějte ve formátu +420xxxxxxxxx. Tímto potvrzením získáte bezplatnou aplikaci pro vaši organizaci. Následně kliknutím na Konzole a Admin Tools for ArcGIS Online se dostanete opět na stránku aplikace. Klikněte na Zobrazit položku a na další stránce Zobrazit aplikaci.

    Následně se již přesunete na skupinu nástrojů User tools a využijete funkci Update Users Esri Access.

Autor: David Novák