INSPIRE metadata v ArcGIS 10

13. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

ArcGIS 10 přináší zjednodušení práce s metadaty a zároveň poskytuje i sofistikované nástroje pro náročné
uživatele. Míra komplexity závisí na zvoleném stylu, jakým budou metadata zobrazována, editována
a validována (tuto volbu najdete v nastavení aplikací ArcGIS Desktop na kartě Metadata).

Výchozí styl „Popis položky“ většina uživatelů nahradí stylem „INSPIRE“ pro vedení metadat v souladu
se směrnicí. Správu a údržbu metadat (včetně dávkového zpracování) usnadňují nové nástroje pro import
a export metadat, jejich validaci vůči zvolenému standardu či transformaci metadat ze starších verzí
do formátu ArcGIS 10 a mezi jednotlivými standardy (tyto nástroje naleznete v toolboxu „Konverze dat“
v sadě nástrojů „Metadata“).