Instalace ArcGIS Enteprise pomocí ArcGIS Enterprise Builder

27. 8. 2018
 • Serverový GIS
 • ArcGIS 10.6

ArcGIS Enterprise od verze 10.6 obsahuje nástroj ArcGIS Enterprise Builder, který je určen k instalaci a konfiguraci kompletního prostředí ArcGIS Enterprise, čímž se celý proces znatelně usnadní. Nástroj dokáže nainstalovat ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store a dva ArcGIS Web Adaptory pro IIS v rámci jednoho počítače. Je tedy vhodný pro jednodušší prostředí, kde uživatelé nepotřebují rozdělovat zátěž jednotlivých komponent na více fyzických strojů.

Instalace sestává ze dvou kroků. Prvním z nich je instalace jednotlivých komponent, druhým pak jejich konfigurace pomocí webového prohlížeče. Jakmile je vše hotovo, jak Portál, tak ArcGIS Server jsou připraveny k okamžitému použití.

Než se pustíme do samotné ukázky, je třeba zmínit několik skutečností:

 • Nástroj vytvoří základní nasazení – tedy prostředí single machine v rámci jednoho fyzického stroje.
 • Nástroj použije jednu instalační složku a jediný účet systému Windows, pod kterým všechny procesy poběží.
 • Automaticky nastaví jména pro oba Web Adaptory.
 • V současné chvíli je podporován pouze IIS webový server.
 • Občas se stane, že některé antivirové programy zablokují instalaci, a pak je třeba instalaci provést při vypnutém antivirovém programu.

Před instalací

Před vlastní instalací je potřeba zkontrolovat:

 • zda naše prostředí splňuje minimální požadavky na systém – zde je třeba dát důraz především na velikost RAM a místo na HDD,
 • zda máme připravené licenční soubory ECP (případně PRVC) pro Server a Portál
 • a nakonec je třeba zkontrolovat nastavení firewallu.

Vlastní instalace

 • Přihlásíme se do počítače pod administrátorským účtem.
 • Ve správci internetové informační služby povolíme HTTPS a nahrajeme do něj validní podepsaný certifikát.
 • Z Portálu My Esri stáhneme instalační balík ArcGIS Enterprise Builder (nalezneme jej u produktu ArcGIS Enterprise (Windows)).
 • Ve staženém ISO souboru spustíme Builder.exe a v okně průvodce se pomocí tlačítek Next posouváme vpřed.
 • Nejprve potvrdíme licenční ujednání.
 • Dále vybereme instalační složku, kam se všechny komponenty nainstalují – výchozí složka je C:\Program Files\ArcGIS.

 • Dále vybereme, pod jakým účtem systému Windows jednotlivé komponenty poběží, a zadáme heslo k tomuto účtu (buď si jej vymyslíme, je-li účet zcela nový, nebo zadáme heslo k již existujícímu účtu).

 • Na další stránce zadáme cesty k připraveným souborům ECP (PRVC). Následně spustíme instalaci a vyčkáme jejího dokončení.

Po dokončení instalace se zobrazí soupis nainstalovaných produktů a poté se automaticky otevře průvodce konfigurací ve webovém prohlížeči.

 • Tlačítkem Next se dostaneme na další stránku, kde zadáme údaje k prvotnímu administrátorskému účtu a vytvoříme si tak v tomto prostředí první účet pojmenovaného uživatele. Na následující stránce zadáme cestu, kde se vytvoří site našeho ArcGIS Enterprise. Vše pak potvrdíme a vyčkáme dokončení konfigurace.

Konfigurace se skládá z několika kroků – validace, tvorby site portálu a serveru, registrace ArcGIS DataStore, konfigurace Web Adaptorů a následné federace serveru s portálem.

Po dokončení instalace již můžeme začít plně využívat federované prostředí ArcGIS Enterprise.