Instalace ArcGIS Notebook Serveru

22. 8. 2019
 • Serverový GIS

Tento článek vás provede instalací ArcGIS Notebook Serveru na platformě Windows na fyzickém hardwaru. Jedná se o první část návodu; dokončení se bude věnovat následující článek.

Co je ArcGIS Notebook Server?

ArcGIS Notebook Server je role ArcGIS Serveru určená pro konfiguraci, běh a hostování ArcGIS notebooků. Využívá kontejnerů typu Docker, což jsou virtuální prostředí, ve kterých jednotlivé notebooky běží bez vazby na vlastní operační systém.

ArcGIS Notebook Server lze instalovat na Windows Server 2016 Standard nebo Windows Server 2019. Testovací prostředí je však podporováno i na Windows 10 Pro a Enterprise. Před zahájením instalace je nutné ověřit, že je dostupné alespoň 50 GB volného místa na disku a 8 GB RAM. Vlastní Notebook Server pak komunikuje na portu 11443 a s Portal for ArcGIS na portu 7443.

Postup instalace

Pro zahájení instalace je potřeba mít nainstalovaný základní set ArcGIS Enterprise. Dále musíme mít povolenou službu Hyper-V – viz: https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v#enable-the-hyper-v-role-through-settings

Postupně instalujeme Docker, Web Adaptor s povoleným protokolem Web Socket a provedeme federaci nově nainstalováného Notebook Serveru s Portal for ArcGIS. Instalaci je doporučeno provádět na počítači s plně kvalifikovaným jménem, neboť portál jej bude při konfiguraci vyžadovat.

Instalace Dockeru

 • Spustíme stažený instalační soubor.
 • Na stránce s konfigurací ponecháme výchozí nastavení – ArcGIS Notebook Server vyžaduje linuxové kontejnery.
 • Po dokončení instalace nás Docker vyzve k odhlášení.
 • Po opětovném přihlášení do systému spustíme Docker Desktopnabídky Start nebo pomocí ikony na ploše. Po spuštění nás aplikace vyzve k přihlášení.
 • Spustíme příkazový řádek Windows a zde například příkazem
  docker run hello-world
  ověříme, že je Docker korektně spuštěn.

Konfigurace aplikace Docker

Pravým tlačítkem na ikoně v Oznamovací oblasti lišty Windows vyvoláme kontextovou nabídku pro položku Docker a otevřeme nastavení.

Na záložce General zaškrtneme položku Expose daemon on tcp://localhost:2375 without TLS. Je však třeba si ověřit, že tento port není dostupný z externí sítě.

Dále na záložce Shared Drives vybereme disk, kde bude konfigurační úložiště pro ArcGIS Notebook Server.

Instalace ArcGIS Notebook Serveru

Nejprve si na my.esri.com vygenerujeme licenční soubor pro ArcGIS Notebook Server. Postup se neliší od generování licence pro jinou serverovou roli na portálu my.esri.com.

Pro instalaci je doporučeno vytvořit doménový účet, nicméně je možné použít i účet lokální.

Pro vlastní instalaci spustíme instalační soubor ArcGIS_Notebook_Server_verze_build.exe, který si stáhneme z portálu my.esri.com. Instalační soubor spustíme a pokračujeme dále dle instrukcí. Na závěr instalačního procesu provedeme autorizaci.

Po úspěšné autorizaci se nám ve webovém prohlížeči otevře konfigurační okno Site ArcGIS Notebook Serveru. Než se ale dostaneme k vlastní tvorbě Site, je třeba provést dva další kroky.

Kroky po instalaci ArcGIS Notebook Serveru

Ze sekce Instalace portálu na my.esri.com stáhneme obrazy kontejnerů ArcGIS Notebook Python Container Image ve formátu TAR.GZ.

Pro ArcGIS Notebook Server existují dva typy licencovaných kontejnerů, které poskytují nutné běhové prostředí (runtime):

 • Standard: Kontejneru přidělí 1 jádro CPU a 4 GB RAM. Obsahuje běhové prostředí Standard. Umožňuje spouštět knihovny Python API a další dodávané balíčky třetích stran.
 • Advanced: Kontejneru přidělí 2 jádra CPU a 6 GB RAM. Obsahuje běhové prostředí Advanced. Obsahuje funkcionalitu prostředí Standard, a navíc i knihovnu ArcPy.

Máte-li licenci Advanced, měli byste stáhnout a instalovat oba dostupné obrazy kontejnerů (například kvůli okamžité dostupnosti ukázkových příkladů, které ve výchozím stavu běží v kontejneru Standard). V postupu níže si ukážeme pouze instalaci kontejneru Advanced. Instalace kontejneru Standard je analogická.

Seznam balíčků pro jednotlivé licenční úrovně je možné porovnat zde: https://enterprise.arcgis.com/en/notebook/latest/python/windows/pdf/1071_notebook_manifests.pdf

Otevřeme si z kontextové nabídky Tento počítač možnost Spravovat. V konzoli Správa počítače klikneme na položku Místní uživatelé a skupiny Skupiny. Otevřeme skupinu docker-users a do ní přidáme uživatele, kterého jsme zadali při instalaci ArcGIS Notebook Serveru jako uživatele, pod kterým Notebook Server poběží.

V druhém kroku otevřeme příkazový řádek systému Windows jako tento uživatel.

(Možnost Spustit jako jiný uživatel vyvoláme na ikoně příkazové řádky pomocí kombinace Shift+pravé tlačítko myši na ikoně Příkazový řádek na cestě C:\Users\vholubec\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools).

V příkazové řádce se příkazem C: přepneme na disk C: a následně příkazem cd a zadáním cesty přejedeme do složky, kde se nachází post-instalační soubor BAT.

Příklad je: cd C:\Program Files\ArcGIS\NotebookServer\tools\postInstallUtility

Následně spustíme příkaz PostInstallUtility.bat -l, kde jako další atribut zadáme cestu k obrazu kontejneru. Tedy například
PostInstallUtility.bat -l F:\install\ArcGIS_Notebook_Docker_Advanced_1071_169738.tar.gz
a spustíme příkaz.

Pokračování postupu ve článku Konfigurace ArcGIS Notebook Serveru.