Jak ArcSDE reprezentuje NULL a Nil geometrie v Oracle Spatial?

20. 12. 2010
  • Další
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

NULL geometrii má v databázi Oracle takový prvek, který ve sloupci pro geometrii (typu SDO_GEOMETRY) má hodnotu NULL (neznámá/nezadaná hodnota). Oproti tomu Nil geometrie je geometrie prvku, který má prázdnou množinu základních stavebních geometrických elementů tvořících objekt SDO_GEOMETRY. Z hlediska databáze je v NULL a Nil geometriích rozdíl. Dotaz s podmínkou „IS NULL“ (pro sloupec s SDO_GEOMETRY datovým typem) vrací pouze nalezené NULL geometrie, nikoli Nil. Nil geometrie může být na oplátku uložena do sloupce s omezením NOT NULL. Při komunikaci s databází prostřednictvím ArcSDE C nebo Java API obdrží klient geometrii spolu s příznakem NULL geometrie. V případě TRUE hodnoty tohoto ukazatele nedochází k pokusu na straně klienta interpretovat „prázdnou“ geometrii z obdržených dat. Naopak Nil geometrie má tento ukazatel na FALSE, ale podobně jako NULL geometrie neobsahuje žádnou informaci o geometrii. K rozlišení lze v tomto API použít funkci SE_shape_is_nil.

NULL a Nil geometrie

Autor: Ondrej Chlup