Jak často je možné provést deautorizaci?

19. 12. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Od verze ArcGIS 10 je potřeba před odinstalováním nebo přesunem licence na jiný počítač nejprve deautorizovat licenci. Četnost těchto deautorizací je však omezená. Licenci Single Use je možné deautorizovat čtyřikrát za 12 měsíců, počítáno od první deautorizace. Licence Concurrent Use má oproti tomu možnosti deautorizace neomezené.