Jak deautorizovat konkrétní ArcGIS Desktop 10 plovoucí licence?

16. 4. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0

Standardní postup pro deautorizaci plovoucích licencí, který nám nabízí grafické rozhraní aplikace Licence Server Administrator, umožňuje pouze deautorizaci všech licencní licenčního manažeru

V případě, že nechcete deautorizovat všechny licence klikněte na tlačítko "Ne" a postupujte podle následujících kroků:

  • Z menu Start otevřte příkazový řádek
  • Přejděte do adresáře, kde je nainstalovaná aplikace License Server Administrator: <adresář instalace software ArcGIS>\ArcGIS\License10.0\bin (při výchozí instalaci je cesta následující: c:\Program Files\ArcGIS\License10.0\bin)

Deautorizace licence

  • Pomocí příkazu SoftwareAuthorizationLS.exe -return EFLxxxxxxxxx můžeme provést deautorizaci pouze jedné licence. V případě, že potřebujeme deautorizovat více licencí, oddělíme jednotlivé EFL autorizační čísla čárkou (SoftwareAuthorizationLS.exe -return EFLxxxxxxxxx,EFLxxxxxxxxx)
  • Po potvrzení příkazu se spustí průvodce pro deautorizaci licencí, kde si vybereme metodu deautorizace a klikneme na tlačítko "Další" pro zahájení deautorizace.

Výběr způsobu deautorizace