Jak jednoduše převádět souřadnice na „stupně minuty vteřiny“

25. 11. 2013
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2

Řešení však lze nalézt mnohem snazší. Můžete totiž využít méně známý nástroj, který tento převod provede automaticky. Nástroj se nazývá Převést souřadnice na body (Convert Coordinate Notation) a naleznete jej v sadě nástrojů Správa Dat – Souřadnicové systémy a transformace (Data Management Tools – Projections and Transformations). Tento nástroj umožňuje převod mezi následující formáty:

DD - Decimal degrees (desetinné stupně),
DDM - Decimal minutes (desetinné minuty),
DMS - Degrees‑minutes‑seconds (stupně minuty vteřiny),
GARS - Global Area Reference System,
GEOREF - World Geographic Reference System,
UTM - Universal Transverse Mercator,
USNG - United States National Grid,
MGRS - Military Grid Reference System.

Převod provedete podle následujících kroků:

  • Otevřete nástroj Převést souřadnice na body (Convert Coordinate Notation) a vyberte tabulku nebo třídu prvků, která obsahuje hodnoty pro převod.

  • Nastavte umístění výstupní tabulky nebo třídy prvků.
  • Vyberte vstupní formát souřadnic a definujte atributy, ve kterých jsou souřadnice uloženy.
  • Vyberte výstupní formát souřadnic, do kterého chcete souřadnice převést.
  • Můžete nastavit atribut, který bude definovat ID.
  • Můžete změnit souřadnicový systém, ze kterého budou souřadnice počítány (výchozím souřadnicovým systémem je nastaven WGS 84).
  • Výsledkem bude nová tabulka nebo třída prvků, která bude obsahovat původní atributy, a navíc bude obohacena o atributy s nově převedenými souřadnicemi.

Prevést souřadnice na body

Autor: Ondrej Chlup