Jak lze využít ArcGIS Data Reviewer 10 pro kontrolu kvality dat?

22. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Při pořizování dat pomocí ArcGIS Desktop dbáme na vysokou kvalitu pořízených dat. Chybná data nejen že snižují kvalitu dat, ale mohou být mnohdy i příčinou nefunkčnosti některých nástrojů. Kontrolní nástroje a mechanismy (známé rovněž i pod anglickým termínem QA/QC – Quality Assurance / Quality Control) byly ve starších verzích software ArcGIS implementovány jako součást balíku PLTS pod názvem GIS Data Reviewer. Ve verzi 10 byla tato funkcionalita transformována již do podoby zcela samostatné nadstavby.

Nadstavba je určena všem, kteří chtějí provádět důslednější kontroly kvality svých dat. Obsahuje 41 standardních kontrolních mechanismů s možností doplnění vlastních kontrol. Ačkoli se kontrolní operace provádí nad produkčními daty, nijak není datové úložiště zatěžováno. Pokud je zjištěna chyba, ukládá se tato informace do samostatné vedlejší geodatabáze s identifikátorem, kterým je možné příslušná data rychle dohledat. Široké je i vlastní nastavení a spouštění těchto kontrol. Úlohy se mohou jednak ukládat do skupin a takto po skupinách či zcela samostatně spouštět. Druhé hledisko představují možnosti řízeného spouštění: úlohy lze spouštět buď  manuálně uživatelem, nebo automaticky. Nadstavba nabízí možnost nastavení služby, která spouštění kontrolních úloh řídí dle definovaného času.

 

Autor: Petr Čejka