Jak lze využít Workflow Manager pro řízení práce v ArcGIS 10?

15. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Workflow Manager je nadstavba ArcGIS Desktop i ArcGIS Server pro řízení pracovních postupů a přístupu uživatelů k datům. Konfigurace i provozní data nadstavby jsou uložena v centrální databázi. S těmito daty je možné pracovat buď pomocí samostatné aplikace Workflow Manager, nebo pomocí nástrojové lišty v ArcMapu, případně prostřednictvím webové aplikace běžící na ArcGIS Serveru, ke které je možné přistupovat z internetového prohlížeče, tedy bez nutnosti cokoliv instalovat.

Řídící pracovník vytvoří zadání práce, které je přiděleno buď konkrétnímu operátorovi, nebo určité skupině. Operátor, který zadání práce převezme, zobrazí v aplikaci ArcMap pracovní postup (workflow) a postupným spouštěním jednotlivých částí tohoto postupu práci realizuje. Práce je řízena přímo stanoveným postupem s plnou nebo polo- automatizací definovaných částí.


Workflow Manager

Autor: Petr Čejka