Jak na georeferencování CAD datové sady?

16. 12. 2013
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Georeferencování CAD datové sady je proces určení vztahu mezi souřadnicovým systémem CAD dat (pozn. CAD pracuje v kartézském souř. systému) a geografickou polohou. Pokud pracujete s CAD daty v aplikaci ArcMap, mohlo se Vám už někdy přihodilo, že získaná CAD data nebyla prostorově správně umístěná a po přidání dat do mapy se data nezobrazila na očekávané poloze.

V následujícím příspěvku si ukážeme postup, jak můžeme pomocí nástrojů systému ArcGIS for Destktop CAD data prostorově umístit tak, aby odpovídala správné geografické poloze. Naším úkolem bude rozdělit parcelu uloženou v geodatabázi pomocí CAD dat vytvořených v lokálním souřadnicovém systému v AutoCAD. Pojďme si ukázat jak na to:

 • V systému ArcGIS for Desktop používáme pro georeferencování CAD dat nástrojovou lištu Georeferencování rastrů a CAD souborů. Nejprve si tedy tuto lištu přidáme do ArcMap z menu Přizpůsobit > Lišta nástrojů

Lišta Georeferencování rastrů a CAD souborů

 • Po přidání CAD dat do ArcMap je vhodné samotná data nejprve prozkoumat a popřípadě odfiltrovat nepotřebné informace (pozn. v naší situaci pro rozdělení parcely postačí pouze červená liniová kresba představující hranice parcel. Pro filtraci CAD dat můžeme využít např. Definici podmnožiny dat a rovněž i vypnutí některých vrstev v rámci CAD datové sady.)

Georeferencování CAD souborů

 • Nyní máme data odfiltrována a můžeme přistoupit k samotnému georeferencování. Přiblížíme se v ArcMap na parcelu, kterou chceme rozdělit a přeneseme CAD data do aktuálního viditelného rozsahu pomocí příkazu Zvětšit na celé grafické okno z lišty Georeferencování rastrů a CAD souborů. Toto operace je vhodná pro lepší zadávání vlícovacích bodů, kdy nemusíme v mapě složitě hledat zdrojovou a cílovou pozici dat (pozn. rovněž můžeme ještě využít interaktivních nástrojů Otočit, PosunoutZměnit velikost dle měřítka, které se nacházejí v pravé části lišty).

Georeferencované soubory CAD

 • Vlícovací body zadáváme pomocí nástroje Přidat vlícovací body z lišty Georeferencování rastrů a CAD souborů. Jelikož jsou CAD datové formáty (*.dwg, *.dxf, *.dgn) určeny pro aplikaci ArcMap jen pro čtení, můžeme aplikovat pouze podobnostní transformaci určenou dvěma páry identických bodů (pozn. v případě, že potřebujeme aplikovat transformaci vyšších řádů např. afinní, projektivní atd. je potřeba CAD data nejprve převést do geodatabáze a následně použít lištu pro Georeferencování a transformaci vektorů).
 • Po zadání dvojice identických bodů vybereme z menu lišty Georeferencování rastrů a CAD souborů příkaz Obnovit zobrazení, které nám aktualizuje polohu zobrazení CAD dat a následně příkazem Aktualizovat georeferencování uložíme aktuální polohu do přidruženého geolokalizačního souboru tzv. World file (pozn. tento soubor nese stejný název jako CAD datová sada s příponou *.wld a uchovává dvojici zdrojových a cílových X, Y souřadnic vlícovacích bodů).
 • Posledním krokem, který potřebujeme aplikovat, je rozdělení stávající parcely pomocí georeferencovaných CAD dat. Pro tuto úlohu použijeme nástroj Rozdělit polygony z lišty Pokročilá editace. Nejprve provedeme výběr geometrie všech prvků obsažených v CAD (tzn. CAD data se obarví světle modrou barvou) a následně v zahájeném editačním režim aplikujeme nástroj Rozdělit polygony. Po rozdělení naší parcely uložíme a ukončíme editaci.