Jak načíst katastrální parcely poskytované ČÚZK ve formátu INSPIRE GML do ArcGIS 10.1 for Desktop?

26. 6. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

V následujícím článku si ukážeme postup, jak tato data poskytovaná po jednotlivých katastrálních územích zobrazit v prostředí aplikace ArcGIS 10.1 for Desktop.

Než začneme se samotným postupem přidání GML dat do aplikace ArcMap, je nejprve potřeba nainstalovat nadstavbu ArcGIS Data Interoperability, která nám umožní připojení GML-SF (GML Simple Feature) dat a WFS služeb. Důležité je zmínit, že pro práci s tímto typem dat není vyžadována autorizace nadstavby (tzn. postačí pouze její instalace). Nadstavba je součástí instalačního obrazu aplikace ArcGIS 10.1 for Desktop, který je možné stáhnout z portálu Esri Customer Care.

Po instalaci této nadstavby se nám z katalogového okna aplikace ArcMap nebo ArcCatalog zpřístupní tzv. Interoperability connection, pomocí které vytvoříme připojení na stávající GML datovou sadu.

Interoperability connection

Po dvojkliku na příkaz Add Interoperability Connection se zobrazí dialogové okno s parametry, které vyplníme podle níže uvedeného obrázku (pozn. soubor 616567.xml je GML datová sada stažená ze stránek ČÚZK, kde číslo 616567 specifikuje číslo katastrálního území).


Interoperability Connection

Potvrzením dialogového okna se v katalogovém okně objeví vytvořené připojení na GML, které můžeme nyní zobrazit pouhým přetažením do ArcMap.

V případě, že budete chtít načítat přímo WFS službu, obraťte se na naše oddělení služeb. Rádi Vám poradíme, jak na to.