Jak nastavit kódovací stránku u shapefile?

9. 11. 2009
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Chcete-li pracovat se soubory shapefile v různých jazycích, je potřeba požadovanou kódovací stránku nastavit v registrech, tzv. dbfDefault. Pokud tato hodnota v registru není nastavena a soubor nemá kódování definováno v hlavičce souboru LDID či souboru CPG, považuje ArcGIS kódování veškerých načtených či vytvořených SHP a DBF souborů za kódování operačního systému Windows = ANSI / multi-byte. Nastavením dbfDefault můžete změnit kódování, ve kterém bude ArcGIS se soubory SHP a DBF pracovat a ve kterém je také bude vytvářet.

Novou hodnotu v registrech vytvoříte následujícím postupem:

 • Zavřete všechny aplikace ArcGIS.
 • Klikněte na Start > Spustit…, do otevřené nabídky zapište regedit a stiskněte Enter.
 • Otevře se okno systémového registru. Umístění klíče se liší podle používané verze ArcGIS Desktop.
  U verze 10.x přejděte do oddílu HKEY_CURRENT_USERS\Software\ESRI\Desktop10.x.
  U verze 9.x přejděte do oddílu HKEY_CURRENT_USERS\Software\ESRI.
 • Klikněte pravým tlačítkem na Desktop 10.x (pozn. v případě starší verze 9.x na ESRI) a zvolte Nový > Klíč, nazvěte jej Common.
 • V něm vytvořte další klíč s názvem CodePage a v něm novou řetězcovou hodnotu dbfDefault.
 • Klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořenou řetězcovou hodnotu a zvolte možnost Změnit, do pole Údaj hodnoty zapište požadovanou kódovací stránku: OEM, ANSI, ISO, UTF-8. Potvrďte OK a zavřete okno registru.

Po vytvoření všech souborů shapefile, kdy již nepotřebujete pracovat v odlišném kódování, doporučujeme hodnotu dbfDefault v registrech navrátit do původního stavu na hodnotu no value.

 

Autor: Petr Čejka