Jak nastavit relativní cestu všem MXD v adresáři najednou

25. 11. 2013
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Relativní cesta  vyjadřuje polohu použitých dat ve vztahu k aktuálnímu umístění mapového dokumentu. Mohou být nastaveny ve vlastnostech mapového dokumentu po volbě možnosti Ukládat relativní cesty ve zdrojích dat (Store relative pathnames to data sources).

Nastavení relativní cesty

Máte-li však velké množství dokumentů, u kterých potřebujete relativní cesty nastavit, bude tato činnost časově náročná. Nicméně pomocí skriptu Python máte možnost nastavit relativní cestu pro všechny mapové dokumenty ve vybraném adresáři.

Nastavení relativní cesty