Jak nastavit severku, aby směřovala na zeměpisný sever

25. 11. 2013
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Od verze ArcGIS 10.1 for Desktop je však možné provést tuto volbu automaticky. Ve vlastnostech severky, kam se dostanete kliknutím pravým tlačítkem na severku a zvolením položky Vlastnosti (Properties), je možné provést volbu Zarovnat k: Pravý sever (Align to: True North). V tomto případě se úhel rotace vypočte automaticky a severka je automaticky natočena k zeměpisnému severu.

Poznámka: Úhel natočení mapy vždy platí pro střed území zobrazeného v mapě (datovém rámci), takže na mapách malých měřítek je vhodnější místo severky zobrazovat zeměpisnou síť. Nastavení automatické orientace severky lze také využít v případě, kdy dochází ke změně rotace celého datového rámce.

Nastavení severky

Autor: Petr Čejka