Jak navrhnout velikost stránky pro vícestránkový tisk dle rozsahu a měřítka dat

2. 12. 2013
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Pojďme si ukázat jednoduchý postup, jak najít vhodnou velikost stránky mapy, tak abychom při dlaždicovém tisku zajistili správné měřítko a zvolený rozsah dat.

 • Přepneme se do pohledu zobrazení dat a zvolíme rozsah dat, který chceme vytisknout. (Pokud chceme vytisknout celý rozsah dat, zvolíme tlačítko zeměkoule v nástrojové liště ArcMap, které nám data zobrazí v plném rozsahu.)
 • Provedeme přibližné měření „šířky“ a „výšky“ námi zvoleného rozsahu dat pomocí nástroje Měření v nástrojové liště ArcMap. (Jednotky vyplývají z přiřazeného souřadnicového systému – např. metry, stopy.) K naměřeným délkám přičteme ještě 5–10 %, abychom se vyvarovali tisku prvků přímo na okraj papíru.
 • Poté si určíme měřítko, ve kterém chceme data vytisknout a vydělíme jím obě naměřené hodnoty. V případě, že jsme jako délkové jednotky zvolili metry, převedeme nyní získané podíly na centimetry (v případě stop na palce).
 • Nastavíme velikost stránky mapy na hlavní liště v ArcMap: SouborNastavení stránky a tisku. Nejprve nastavíme velikost papíru tiskárny a poté odškrtneme volbu Použít nastavení papíru tiskárny pod nadpisem Velikost stránky mapy. Zvolíme vlastní velikost stránky mapy a do políček šířkavýška vložíme námi vypočtené hodnoty. Potvrdíme tlačítkem OK.
 • Přepneme se do zobrazení výkresu a roztáhneme datový rámec tak, aby vyplnil celou plochu stránky. (Roztažení lze provést kliknutím levého tlačítka do datového rámce RozmístitNastavit k okrajům.) Dále nastavíme naše zvolené mapové měřítko z kroku 3.
 • V této chvíli máme již vše připraveno k tisku. Z menu Soubor vybereme příkaz Tisk a v dialogovém okně uvidíme rozvržení tisku mapy na jednotlivé stránky. V této chvíli můžeme ještě upravit celkovou velikost stránky mapy dle rozměrů papíru tiskárny tak, abychom minimalizovali počet stránek s relativně malým tiskovým obsahem.

 

Autor: Ondrej Chlup