Jak obnovit obsah ArcGIS Enterprise ze zálohy

17. 8. 2017
 • Webový GIS
 • ArcGIS 10.4
 • ArcGIS 10.5

Obsah, který máte uložený v rámci ArcGIS Enterprise na Portal for ArcGIS, je možné od verze 10.4 zálohovat a v případě potřeby z této zálohy obnovit. V tomto článku se budeme věnovat obnově dat ze zálohy vytvořené pomocí nástroje webgisdr. Při obnovování je třeba mít vždy na paměti:

 • Položky vzniklé až po vytvoření poslední zálohy nemohou být obnoveny.
 • Cache služeb, datové zdroje nehostovaných služeb a časoprostorové úložiště pro soubory typu Big Data nejsou do zálohy vytvořené pomocí nástroje webgisdr zahrnuty.
 • Pokud se obnova provádí na jiný počítač – tedy například když není možné obnovit počítač, kde byl ArcGIS Enterprise původně nainstalován, a je nutné provést instalaci na nový počítač – struktura a umístění instalačních složek a složek pro obsah musí být stejná i na novém počítači.

Před zahájením obnovy obsahu

Než se pustíme do obnovy obsahu, je třeba zmínit ještě tři možné speciální scénáře.

 1. Pokud obnovujeme Portal for ArcGIS s „vysokou dostupností“, nástroj webgisdr udržuje nastavení pro „vysokou dostupnost“ pro ArcGIS Server site a úložiště Data Store. Pro Portal for ArcGIS tento nástroj odregistruje počítač se stand-by portálem, obnoví portál na primárním počítači a opět zaregistruje stand-by počítač.
 2. Pokud nepotřebujeme dále měnit nastavení, můžeme se odkazovat na konfigurační soubor, který jsme vytvořili při exportu z ArcGIS Enterprise. Pokud potřebujeme změnit cestu k uložené záloze, chceme zvolit jiný záložní soubor či potřebujeme změnit přihlašovací údaje k portálu, je třeba vytvořit nový soubor.
 3. Pokud jsme vytvořili přírůstkovou zálohu, musíme mít k dispozici poslední přírůstkovou zálohu a poslední plnou zálohu vytvořenou před poslední přírůstkovou zálohou.

Obnova obsahu ze zálohy

Nyní se můžeme pustit do obnovy obsahu ArcGIS Enterprise z Portal for ArcGIS, jehož obsah jsme dříve zálohovali.

Poznámka: Obnova Portálu neslouží k přenosu dat mezi jednotlivými Portály. Obnovu je potřeba provést na stejný počítač, ze kterého byla záloha vytvořena, nebo na stand-by počítač v prostředí, které využívá stejný Web Adaptor, URL Portálu a ArcGIS Server site se stejnou URL adresou jako primární prostředí.

 • Pokud jsme přemístili záložní soubor do jiného umístění (ze kterého chceme nyní provést obnovu) nebo pokud chceme provést obnovu ze starší než poslední zálohy, je třeba upravit hodnotu pro parametr SHARED_LOCATION v souboru vlastností (ve verzi 10.4 se tento parametr nazýval SHARED_FOLDER).
 • Hodnoty můžeme upravit ve stejném souboru, který jsme použili pro vytvoření zálohy, nicméně mějte na paměti, že je nutné před další zálohou změnit hodnotu parametru SHARED_LOCATION zpět na původní umístění záloh. Abychom se těmto změnám vyhnuli, vytvoříme si pro obnovu kopii původního souboru vlastností (například import.properties) a ten budeme posléze upravovat.
 • Obyčejně se obnovuje poslední záloha. Pro obnovení starší zálohy zadáme v parametru SHARED_LOCATION místo složky se zálohami přímo jméno cestu k souboru. Například C:\temp\Sep-08-2015_17-10-44.webgissite místo výchozího C:\temp.

Před vlastním spuštěním je nutné ověřit, že účet, pod kterým běží ArcGIS Server, Portal for ArcGIS a ArcGIS Data Store, má do složky se zálohou přístup alespoň na úrovni čtení.

 • Na počítači s Portálem otevřeme příkazový řádek a přejdeme do umístění utility webgisdr.

Výchozím umístěním je C:\Program Files\Portal\tools\webgisdr.

Následně zapíšeme syntaxi: webgisdr --import --file <cesta k souboru>/import.properties

Obnovu spustíme stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud prostředí ArcGIS Enterprise zahrnuje cache služeb, je třeba jejich zálohu manuálně přesunout do produkční složky arcgiscache.
 • Pro obnovu datového úložiště pro Big Data použijte nástroje Data Store – restoredatastore.
 • Pokud byla na původním stroji data uložená například v SHP či souborové geodatabázi, můžete je obnovit zkopírováním zálohy těchto dat na stejné umístění.