Jak odstranit pyramidy u rastrových dat?

2. 12. 2014
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Řada uživatelů řeší vymazání pyramid odstraněním přidružených souborů s koncovkou RRD nebo OVR, nicméně tento postup není doporučován. V případě uložení rastrů v rámci geodatabáze jej ani nelze aplikovat. Jaký je tedy správný postup odstranění pyramid?

  • Pro odstranění pyramid spustíme nástroj Vytvořit pyramidyArcToolbox > Správa dat > Rastr > Vlastnosti rastru (nástroj lze rovněž spustit z vlastností rastru pomocí tlačítka Vytvořit… v kolonce Pyramidy).
  • V nástroji Vytvořit pyramidy nastavíme vstupní rastr, pro který chceme odstranit pyramidy, a do kolonky pro úroveň pyramid vložíme číslici 0.

Odstranění pyramid

  • Potvrdíme dialogové okno tlačítkem OK a necháme nástroj proběhnout. Absenci pyramid můžeme poté zkontrolovat ve vlastnostech rastru – kolonka Pyramidy bude nastavena na hodnotu „Chybí“.