Jak připojit mapové služby z Geoportálu ČÚZK do ArcGIS Desktop?

2. 3. 2018
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3
 • ArcGIS 10.4
 • ArcGIS 10.5
 • ArcGIS 10.6
 • ArcGIS Pro 1.0
 • ArcGIS Pro 1.1
 • ArcGIS Pro 1.2
 • ArcGIS Pro 1.3
 • ArcGIS Pro 1.4
 • ArcGIS Pro 2.0

Aplikace ArcMap

V aplikaci ArcMap provedeme připojení mapových služeb z katalogového okna následujícím postupem:

 • Rozbalíme záložku GIS servery.
 • Vybereme položku Přidat ArcGIS Server.
 • V průvodci pro připojení k ArcGIS Serveru ponecháme první možnost – Využívat služby GIS – a pokračujeme přes tlačítko Další.
 • Zadáme URL serveru: http://ags.cuzk.cz/arcgis a klikneme na Dokončit.

 • V katalogovém okně v sekci GIS servery nyní nalezneme novou položku arcgis on ags.cuzk.cz (uživatel), kterou můžeme libovolně přejmenovat. Po rozkliknutí této položky se zobrazí veškeré mapové služby dostupné na ArcGIS Serveru ČÚZK.

V seznamu naleznete mimo jiné i následující mapové služby. Ty, které mají příponu „wm“, jsou v souřadnicovém systému Web Mercator (3857 – WGS84 Web Mercator, Auxiliary Sphere). Ostatní využívají S-JTSK. Ačkoliv ArcGIS dokáže služby transformovat on-the-fly, doporučujeme používat služby ve stejném souřadnicovém systému, jako je vaše mapa. Práce bude rychlejší a pohodlnější:

Název služby URL služby (služby jsou dostupné přes http i https protokol)
ortofoto http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServer
ortofoto_wm http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto_wm/MapServer
ZABAGED http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ZABAGED/MapServer
ZABAGED_TOPO  http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ZABAGED_TOPO/MapServer
zm http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zm/MapServer
zmwm http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zmwm/MapServer

Aplikace ArcGIS Pro

V aplikaci ArcGIS Pro provedeme připojení mapových služeb v hlavní nabídce (pásu karet) na záložce Vložit.

 • Klikneme na Připojení a vybereme Nový ArcGIS Server.

 • V okně Přidat připojení uživatele ArcGIS Server zadáme do kolonky URL serveru adresu: http://ags.cuzk.cz/arcgis a potvrdíme tlačítkem OK.
 • Otevřeme katalogové okno a v jeho horní části klikneme na záložku Projekt. Zde nalezneme novou položku Servery, ve které nalezneme právě vytvořené připojení k ArcGIS Serveru.

V aplikaci ArcGIS Pro můžeme využívat i publikované image služby s výškovými daty, které nalezneme v katalogu služeb ArcGIS Serveru v adresáři 3D (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D). Jedná se o následující služby:

Název služby  URL služby (služby jsou dostupné přes http i https protokol)
3D/dmr4g_wm  http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr4g_wm/ImageServer
3D/dmr4g http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr4g/ImageServer
3D/dmr5g_wm http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr5g_wm/ImageServer
3D/dmr5g http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr5g/ImageServer

O použití těchto služeb v aplikaci ArcGIS Pro si přečtete více v jednom z připravovaných článků.

Autor: Petr Čejka