Jak provést defragmentaci indexů systémových tabulek

2. 12. 2013
  • Další
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Ten lze provést pomocí databázových administračních utilit. ArcGIS pro aktualizaci indexů nabízí nástroj Rebuild Indexes. Pro zadanou třídu prvků (či celou datovou sadu) provede rebuild všech důležitých indexů pro všechny tabulky, které třídu prvků tvoří, čímž eliminuje nutnost takové tabulky nejprve v databázi identifikovat. Při editaci verzovaných dat nicméně dochází i k fragmentaci indexů tabulek states, state_lineagesmv_tables_modified. Na ty uživatelé často zapomínají, a přitom patří mezi nejvíce editované, a tedy i fragmentované (editují se při každé editaci jakékoliv verzované třídy). Proto, když jsou fragmentované, zpomalují dotazy do všech verzovaných tříd (resp. tabulek). Indexy těchto tabulek by se měly pravidelně obnovovat.

Nástroj Rebuild indexes umožňuje obnovit i výše uvedené indexy systémových tabulek, stačí zaškrtnout možnost Include System ­Tables. Rebuild lze taktéž zahrnout do skriptu v Pythonu a použít ho v pravidelně běžící dávce úloh:

import arcpy, os
workspace = arcpy.GetParameterAsText(0)
arcpy.env.workspace = workspace
arcpy.RebuildIndexes_management(workspace, "SYSTEM", " ", "ALL")
print 'Rebuild dokoncen'

(Parametr „SYSTEM“ určuje rebuild i systémových tabulek.)