Jak publikovat mapovou službu na ArcGIS Server pomocí aplikace ArcGIS Pro 2.3?

4. 6. 2019
 • Desktopový GIS
 • Serverový GIS
 • ArcGIS 10.6
 • ArcGIS 10.7
 • ArcGIS Pro 2.3

V případě publikace geografických dat z aplikace ArcGIS Pro na ArcGIS Server bylo doposud nutné, aby byl tento ArcGIS Server federovaný s Portal for ArcGIS. Publikace z ArcGIS Pro byla možná po přihlášení k portálu a po publikaci dat vznikly webové vrstvy, které jsou reprezentované položkami na Portal for ArcGIS. Na backendu serveru pod nimi pak vznikly příslušné služby.

Od verze ArcGIS Pro 2.3 máme poprvé možnost publikovat mapové služby pomocí python modulu arcpy.sharing na „samostatný“ ArcGIS Server, verze 10.6 a novější. Tento modul byl poprvé představen ve verzi ArcGIS Pro 2.2 a umožnil automatizovat publikaci webových vrstev v rámci ArcGIS Enterprise. Od verze ArcGIS Pro 2.3 se modul arcpy.sharing rozšířil o možnost publikace mapových služeb s volitelnou feature access capability přímo na ArcGIS Server. Pojďme si popsat, jak při publikaci na samostatný ArcGIS Server postupovat:

 • Na obrázku ve spodní části stránky je vidět ukázkový kód, který si můžete stáhnout v sekci „Související informace“. V ukázkovém kódu jsou červenou čarou podtrženy parametry, které je potřeba před prvním spuštěním změnit.
  • outdir – adresář, do kterého se vygenerují *.sddraft a *.sd soubory
  • service – název mapové služby
  • aprx – cesta k ArcGIS Pro projektu
  • service_draft.targetServer – cesta k souboru *.ags, který uchovává informace pro připojení k ArcGIS Server pro roli Publisher. Toto připojení nalezneme v katalogovém okně aplikace ArcGIS Pro v záložce Servers.
  • arcpy.UploadServiceDefinition_server() – cesta k souboru *.ags
 • Následně můžeme tento python skript spustit z libovolného python IDE a nebo přímo z python okna aplikace ArcGIS Pro, které spustíme z karty Analysis > Python

Ve verzi ArcGIS Pro 2.4 se můžeme těšit na rozšíření modulu arcpy.sharing o další typy služeb jako je např. image služba, geoprocessingová služba a geokódovací služba. Rovněž v této verzi přibude i grafické rozhraní pro publikaci služeb, které celý postup uživatelsky zpříjemní.

Autor: Petr Čejka