Jak publikovat webové styly s 3D symboly?

22. 6. 2018
 • Desktopový GIS
 • Webový GIS
 • ArcGIS Pro 2.1

V tomto článku si ukážeme, jak vytvořit styl vykreslení dat pro použití ve 3D webové aplikaci Scene Viewer. Tyto symboly je rovněž možné využít při tvorbě vlastních webových aplikací s ArcGIS API for JavaScript 4.x. K vytvoření stylu využijeme aplikaci ArcGIS Pro, do které můžeme načíst 3D modely pro vytvoření Značky 3D modelů (3D Model Marker Symbol). Podporované formáty pro import jsou COLLADA (DAE), 3ds Max (3DS), OpenFlight (FLT) nebo Wavefront (OBJ).

V následující ukázce vytvoříme styl pomocí 3D modelu větrné turbíny ve formátu COLLADA, který následně použijeme ve webové scéně v prostředí Scene Viewer.

Vytvoření vlastního stylu v aplikaci ArcGIS Pro

 • Jako první vytvoříme nový styl na záložce Katalog v aplikaci ArcGIS Pro. Klikneme pravým tlačítkem na položku Styly a z kontextového menu vyberme Nový – Nový styl.

 • V dialogovém okně Vytvořit nový styl zvolíme vhodný název, např. „Turbíny“, a potvrdíme jej tlačítkem Uložit.
 • Rozbalíme položku Styly a pravým tlačítkem klikneme na styl Turbíny. Z kontextového menu vybereme příkaz Spravovat.
 • Tímto se přidá další záložka zobrazující Katalog. Klikneme na něj pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme Nový. Tím vytvoříme nový 2D bodový symbol.

 • Klikneme na nový 2D symbol a vyplníme jeho název a klíčová slova. 
 • Po vyplnění těchto údajů klikneme ve spodní části obrazovky na kartu Vlastnosti a v horní části se přepneme na kartu Vrstvy.

 • Změníme typ symbolu ze Značka tvarů na Značka 3D modelů, klikneme na tlačítko Soubor a vybereme náš 3D model.
 • Po importu modelu zaškrtneme v horní části možnost Zobrazovat ve skutečných jednotkách a upravíme pozici, velikost a případně rotaci symbolu tak, aby vyhovovala našim představám. Poté klikneme na tlačítko Použít.
 • Jako poslední vytvoříme náhledový obrázek pomocí ikony fotoaparátu. Pokud chceme ve stylu vytvořit více 3D symbolů, celý postup opakujeme.

Vytvoření a sdílení stylu na ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS

 • Pro vytvoření webového stylu stačí styl publikovat na ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS. Klikneme na styl pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vybereme možnost Sdílet jako webový styl.
 • Otevře se nástroj pro publikaci webového stylu, kde musíme vyplnit parametry v sekci Popis položky. Dále můžeme nastavit možnosti sdílení na ArcGIS Online. Pokud chceme, aby symboly byly přístupné i ve veřejných webových scénách, musíme zaškrtnout parametr Všichni v Možnostech sdílení. Dále je potřeba webový styl sdílet se skupinou, kterou si vytvoříme na úrovni organizace ArcGIS Online, kterou následně administrátor nastaví jako výchozí pro webové styly (postup uvádíme v další kapitole).

 • Pokud máme vše nastaveno, klikneme na tlačítko Sdílet.

Konfigurace galerie webových stylů

 • Publikovaný styl nyní můžeme v rámci organizace přidat k výchozím webovým stylům Esri. Pokud jsme jej ještě nesdíleli v nějaké skupině, vytvoříme novou skupinu, ve které ho budeme sdílet a kterou později použijeme v nastavení organizace.
 • Přihlásíme se do ArcGIS Online pod administrátorským účtem a přejdeme do OrganizaceUpravit nastaveníMapa. V sekci Webové styly vybereme skupinu, ve které sdílíme náš webový styl, a potvrdíme tlačítkem Uložit. Tento krok do skupiny automaticky zahrne i výchozí webové styly Esri.

Použití vlastního webového stylu v aplikaci Scene Viewer

 • V příkladu pracujeme s webovou scénou s bodovou vrstvu představující větrné turbíny.

 • Otevřeme nastavení webové scény pomocí ikony tužky v levém horním rohu aplikace.
 • Vybereme bodovou vrstvu s turbínami a z kontextové nabídky vybereme Konfigurovat vrstvu (nabídka se zobrazí po kliknutí na tlačítko se třemi tečkami).
 • konfiguraci vrstvy vybereme možnost 3D objekt a klikneme na tlačítko Vybrat Možnosti.

 • Pro aplikaci našeho stylu klikneme v sekci Symbol na značku obráceného kužele. V rozbalovací nabídce vybereme námi vytvořený styl, vybereme daný 3D symbol a potvrdíme tlačítkem Hotovo.

Autor: Petr Čejka