Jak publikovat WFS službu prostřednictvím ArcGIS Serveru?

4. 4. 2018
 • Serverový GIS
 • ArcGIS 10.5
 • ArcGIS 10.6

V tomto článku si ukážeme postup, jak pomocí aplikace ArcMap publikovat službu WFS (Web Feature Service) na ArcGIS Server. WFS je specifikace zveřejněná organizací Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) a slouží pro poskytování geografických informací ve formě vektorových dat v prostředí internetu. V případě, kdy je mapová služba nebo geodatová služba publikována prostřednictvím WFS, může k datům přistupovat libovolný WFS klient kompatibilní s OGC. Pokud chceme s těmito daty pracovat v aplikaci ArcGIS Desktop, je potřeba nainstalovat nadstavbu ArcGIS Data Interoperability. (Pro připojení WFS do aplikace ArcMap však není potřeba nadstavbu autorizovat.)

WFS přístup můžeme definovat nad dvěma typy služeb ArcGIS Serveru: mapovou službou a geodatovou službou, přičemž každá z nich má charakteristické vlastnosti.

Geodatová služba

WFS přístup definovaný nad geodatovou službou umožní přístup k workgroup, enterprise nebo souborové geodatabázi přes internet nebo přes libovolného WFS klienta kompatibilního s OGC. V tomto případě je potřeba si uvědomit, že geodatová služba (tudíž i WFS) poskytuje přístup ke všem třídám prvků, které jsou v rámci dané geodatabáze. Geodatová služba je vhodná v případech, kdy potřebujeme vzdáleně přistupovat ke geodatabázi.

Mapová služba

WFS přístup definovaný nad mapovou službou umožní přístup k datům v rámci mapového dokumentu přes internet nebo přes libovolného WFS klienta kompatibilního s OGC. Mapová služba s WFS přístupem umožňuje kontrolu nad údaji, které jsou prostřednictvím této služby zpřístupněny.

 • Na rozdíl od geodatové služby může mapová služba obsahovat data z různých datových zdrojů včetně dat z více geodatabází nebo souborů shapefile.
 • Můžeme zvolit, jaké třídy prvků budou mapovou službou poskytovány.
 • Názvy tříd prvků na úrovni mapového dokumentu lze přejmenovat tak, aby nebyly poskytovány názvy tříd prvků přímo ze zdrojové geodatabáze.

Mapová WFS služba však má i několik omezení:

 • Mapový dokument určuje vrstvy, které budou přístupné přes WFS. Symboly, definice podmnožiny dat a aliasy polí definované v rámci vrstvy nejsou přeneseny do WFS služby, jelikož tento typ služby slouží výhradně pro přenos prvků ve formě vektorových dat, nikoliv pro vizualizaci. Pokud potřebujeme přenášet přesný styl mapy formou OGC služby, zvolíme WMS službu.
 • V mapovém dokumentu nesmějí být žádné vrstvy se stejným názvem.
 • Jelikož WFS pracuje výhradně s vektorovými daty, jsou veškeré rastrové vrstvy z mapového dokumentu při tvorbě WFS služby vyloučeny.
 • Neprostorové tabulky nelze publikovat přes WFS.
 • V případě podpory WFS-T musí být veškerá data z jednoho datového zdroje, např. z jedné enterprise geodatabáze.

Postup publikace WFS služby z ArcMap:

 • Pro publikování WFS nad mapovou službou otevřeme mapový dokument v ArcMap a vybereme Soubor – Sdílet jako –  Služba.
 • Pro publikování WFS nad geodatovou službou nalezneme v katalogovém okně příslušnou geodatabázi. Klikneme na ni pravým tlačítkem a zvolíme Sdílet jako GeoData službu.
 • V okně Sdílet jako službu vybereme možnost Publikovat službu a klepneme na Další.
 • Dále vybereme existující připojení k ArcGIS Serveru nebo vytvoříme nové připojení a zadáme název služby.
 • V okně Publikovat službu nastavíme, kde má být služba na ArcGIS Server uložena, a potvrdíme tlačítkem Pokračovat.
 • Otevře se editor služby, kde můžeme provést její nastavení. Klikneme na záložku Funkcionalita a zatrhneme možnost WFS
 • V levé části okna editoru služby klikneme na WFS a následně v pravé části okna můžeme provést podrobnější nastavení WFS služby.

 • V horní části okna se zobrazuje URL WFS služby.
 • Pokud chceme WFS službu publikovat se souborem capabilities vytvořeným systémem, ponecháme výchozí možnost Nastavit vlastnosti služby a doplníme ostatní parametry služby. Význam jednotlivých položek nalezneme ve webové dokumentaci. Pokud bychom zvolili možnost Použít externí soubory vlastností (capabilities files), musíme vytvořit sadu vlastních souborů dle webové dokumentace.
 • V editoru služby klikneme na Analyzovat.
 • Pokud se v okně Připravit objeví nějaké chyby, je potřeba tyto chyby před publikací odstranit.
 • V okně editoru služby můžeme využít pro kontrolu také Náhled na WFS službu.
 • Po všech kontrolách již klikneme na tlačítko Publikovat.
Autor: Petr Čejka