Jak s licencí ArcView převést linie na polygony?

27. 12. 2011
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Převést linie na polygony s licencí ArcInfo je velmi jednoduché, jelikož pro tento účel existuje nástroj ArcToolbox: Prvky na polygony (Feature To Polygon).

O něco větší problém nastane u licence ArcEditor, kde nástroj Prvky na polygony není dostupný. Máme ale možnost využít mapové topologie. Postup je následující:

 • Vytvořte prázdnou polygonovou vrstvu.
 • Prázdnou polygonovou vrstvu a liniovou vrstvu nahrajte do aplikace ArcMap.
 • Zahajte editaci.
 • Zapněte lištu nástrojů Topologie (Topology).
 • Na liště Topologie zvolte možnost Příprava mapové topologie (Map Topology) a vyberte obě vrstvy, aby se této topologie účastnily.

 • Proveďte výběr linií, které chcete převést na polygony.
 • Na liště nástrojů Topologie (Topology) stiskněte tlačítko Vytvořit prvky (Construct Polygons).
 • V dialogovém okně Vytvořit prvky nastavte, do které šablony budou prvky přidány.
 • Na závěr už jen uložte editaci.

 

Jak ale vytvořit z linií polygony, pokud máte pouze licenci ArcView? Nástroj Vytvořit prvky (Construct Polygons) z lišty ­Topologie již není dostupný, ale i tak existuje řešení. Postup je následující:

 •  Vytvořte prázdnou polygonovou vrstvu.
 • Z liniové vrstvy si udělejte kopii, protože dojde ke změně její topologie.
 • Prázdnou polygonovou vrstvu a kopii liniové vrstvy nahrajete do aplikace ArcMap.
 • Zahajte editaci.
 • Vyberte linie, které chcete převést na polygony.
  V menu Editace (Editor) vyberete nástroj Spojit (Merge). Tím všechny linie sloučíte do jedné.
 • V okně Vytvořit prvky (Create Features) klepněte na šablonu polygonů a v okně Konstrukční nástroje (Construction Tools) vyberete možnost Automaticky dokončit polygon (Auto Complete Polygon).
 • Pravým tlačítkem myši klepněte na vybranou linii a z nabídky vyberte Převzít prvek do skici (Replace Sketch).