Jak se změnil geoprocessing v ArcGIS 10?

22. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3
  • Procesy zpracování prostorových dat lze od verze 10 spouštět na pozadí. V praxi to znamená, že spouštěný nástroj bude zpracován pod jiným procesem než ArcMap.exe, jak tomu bylo doposud. Uživatel tak může během zpracování dané úlohy bez problémů pracovat dál, aniž by musel čekat na dokončení úlohy.
  • ArcGIS instaluje Python verze 2.6. Klasické okno příkazového řadku v ArcGIS je nahrazeno přímo oknem Python. Spolu s tím je ve verzi ArcGIS 10 instalován modul ArcPy nahrazující dříve používaný arcgisscripting. Téma Pythonu v ArcGIS 10 je zpracováno v rámci samostatného článku letošní série Ozvěny podpory.
  • Obecně bylo přidáno více než 50 nových geoprocessingových nástrojů. 7 z nich je k dispozici pouze v rámci aplikace ModelBuilder. Modelům a skriptům může být uděleno heslo znemožňující ostatním uživatelům model/skript editovat.
  • Novinkou je zavedení iterátorů v rámci aplikace ModelBuilder. Dvanáct iterátorů umožňuje sestavovat modely automaticky procházející zadané pracovní oblasti a zpracovávající nalezené položky, nebo procházející jedinečné hodnoty zvoleného pole v tabulce.