Jak skrýt služby ArcGIS GIS Serveru v katalogu služeb?

6. 9. 2017
 • Serverový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3
 • ArcGIS 10.4
 • ArcGIS 10.5

Služby publikované na ArcGIS GIS Serveru lze skrýt, pokud chceme, aby se již nezobrazovaly v katalogu služeb. Skrytí lze provést pomocí vlastnosti deprecated, kterou přidáme do konfigurace služby v aplikaci ArcGIS Server Administrator Directory. Tím uživatelům zabráníme získat URL adresu služby. Pokud uživatelé a aplikace adresu služby již znají, mohou ji dál využívat. Skrytá služba se samozřejmě zobrazí v aplikaci ArcGIS Server Manager, odkud můžeme zjistit i její URL.

Postup

 • Ve webovém prohlížeči se přihlásíme do aplikace ArcGIS Server Administrator Directory – http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/admin
 • Klikneme na services.
 • Klikneme na název služby, kterou chceme skrýt. (Pokud je služba v adresáři, klikneme na název adresáře a poté vybereme službu z daného seznamu.)
 • Na webové stránce Service - <Service Name (Service Type)> klikneme na edit ve spodní části stránky.
 • Na první řádek konfigurace služby vložíme "deprecated": "true", např.

{
"deprecated": "true",
"serviceName": "FireHydrants",
"type": "MapServer",
...

 • Uložíme změny kliknutím na Save Edits.
 • Po restartování služby můžeme v katalogu služeb ověřit, že se daná služba již nezobrazuje.

Pokud chceme, aby se služba v katalogu opět zobrazovala, nastavíme parametr v konfiguraci služby na "deprecated": "false".

Autor: Petr Čejka