Jak správně nahrát data ve formátu TXT na ArcGIS Online

8. 12. 2014
  • Serverový GIS
  • Další

Pro korektní načtení souboru TXT je potřeba nastavit kódování UTF-8. Pokud by bylo nastaveno jiné, můžeme narazit na problém, že se data vůbec nenačtou nebo budou mít některé znaky nahrazeny jiným symbolem.

Pro nastavení nebo změnu kódování můžeme použít například program Poznámkový blok (Notepad), kde vybereme z nabídky Soubor možnost Uložit jako… a v dialogovém okně změníme kódování na UTF-8.

Přidání dat ze souboru TXT